تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : از 14 تا 30 آذر

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

3190000 تومان

3550000 تومان

2830000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

3190000 تومان

3550000 تومان

2830000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

3990000 تومان

4860000 تومان

3120000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

3990000 تومان

5295000 تومان

3120000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

4890000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

4890000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6540000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6540000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

7150000 تومان

4030000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

5790000 تومان

7440000 تومان

4140000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

5890000 تومان

7600000 تومان

4180000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

5890000 تومان

7600000 تومان

4180000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

8050000 تومان

4330000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

6690000 تومان

8790000 تومان

4590000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

6690000 تومان

8790000 تومان

4590000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل ALL

6690000 تومان

8790000 تومان

4590000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

6090000 تومان

8250000 تومان

4290000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

7690000 تومان

10300000 تومان

5080000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

تاریخ های حرکت:

14 و 15 و 16 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 و 30 آذر

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh