تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
antalya-95082512480.jpg

آفر تور آنتالیا دنیزلی

6 شب و 7 روز

حرکت : 16 آذر

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON

درجه هتل B.B

1390000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

1290000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON

درجه هتل ALL

1950000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

1450000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

BOTANIK RESORT

درجه هتل ALL

2020000 تومان

2620000 تومان

1490000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

MARITIM SARAY REGENCY

درجه هتل ALL

2420000 تومان

3170000 تومان

1550000 تومان

1450000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

ONKEL RESORT

درجه هتل U.ALL

2490000 تومان

3090000 تومان

1550000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل ALL

2620000 تومان

3280000 تومان

1550000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل U.ALL

2820000 تومان

3870000 تومان

1590000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

3020000 تومان

4070000 تومان

1650000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

LIMAK LIMRA

درجه هتل ALL

3020000 تومان

4070000 تومان

1650000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

3080000 تومان

4020000 تومان

1650000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

AKKA ALINDA

درجه هتل ALL

3080000 تومان

4020000 تومان

1650000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل U.ALL

3280000 تومان

4470000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE

درجه هتل U.ALL

3340000 تومان

4400000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

PRTO BELLO

درجه هتل ALL

3340000 تومان

4400000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

3480000 تومان

4990000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

FAME LARA

درجه هتل U.ALL

3480000 تومان

4990000 تومان

1690000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

MELAS LARA

درجه هتل U.ALL

3680000 تومان

4870000 تومان

1750000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE DELUXE

درجه هتل U.ALL

3680000 تومان

4870000 تومان

1750000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD BREEZES

درجه هتل U.ALL

3740000 تومان

4990000 تومان

1750000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC LARA

درجه هتل U.ALL

3870000 تومان

5590000 تومان

1790000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY

درجه هتل U.ALL

4130000 تومان

5590000 تومان

1790000 تومان

1450000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

4600000 تومان

6250000 تومان

1850000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

4670000 تومان

6390000 تومان

1850000 تومان

1450000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

4670000 تومان

6390000 تومان

1850000 تومان

1450000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI LUXURY

درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6840000 تومان

1890000 تومان

1450000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

BARUT LARA

درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

7750000 تومان

1950000 تومان

1450000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
BELKON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
BOTANIK RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
MARITIM SARAY REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
ONKEL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
LIMAK LIMRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
AKKA ALINDA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
MIRACLE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
PRTO BELLO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
FAME LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
MELAS LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
CONCORDE DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
TITANIC LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
GRANADA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
SUSESI LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به دنیزلی - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 70 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و این آژانس در این مورد پاسخگو نیست.
  5. نرخ زیردوسال مبلغ 190.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید