تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا نوروز 99

6 شب و 7 روز

28 اسفند تا 8 فروردین

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LARA PALACE

درجه هتل ALL

5700000 تومان

6390000 تومان

4690000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

CENDER

درجه هتل ALL

5990000 تومان

6890000 تومان

5150000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

PALMET RESORT KIRIS

درجه هتل ALL

6250000 تومان

7190000 تومان

5190000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

THRONE SEA GATE

درجه هتل ALL

6550000 تومان

7690000 تومان

5290000 تومان

4390000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

PALMET BEACH KEMER

درجه هتل ALL

6690000 تومان

7890000 تومان

5450000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

SENSETIVE PREMIUM

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8250000 تومان

5590000 تومان

4390000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

AKKA ALINDA

درجه هتل U.ALL

7350000 تومان

8890000 تومان

5750000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL

7390000 تومان

9290000 تومان

5850000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

LARA FAMILY CLUB

درجه هتل U.ALL

7450000 تومان

8990000 تومان

5890000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل U.ALL

7550000 تومان

9790000 تومان

5990000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGR COUNTY BELEK

درجه هتل U.ALL

7650000 تومان

9290000 تومان

6150000 تومان

4390000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT LARA

درجه هتل U.ALL

7650000 تومان

9290000 تومان

6250000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL SUNRISE QUEEN

درجه هتل ALL

7690000 تومان

9350000 تومان

6350000 تومان

4390000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

LIMAK LIMRA(GARDEN ROOM)

درجه هتل U.ALL

7750000 تومان

9390000 تومان

6390000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

SEA LIFE FAMILY RESORT

درجه هتل U.ALL

7850000 تومان

9590000 تومان

6550000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRIMIER PALACE

درجه هتل U.ALL

8490000 تومان

10490000 تومان

6650000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

FAME RESIDENCE LARA

درجه هتل U.ALL

8750000 تومان

10950000 تومان

6850000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGR COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

8790000 تومان

10990000 تومان

6950000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

LIBERTY LARA

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

11450000 تومان

7090000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE DELUXE

درجه هتل U.ALL

9250000 تومان

12850000 تومان

7250000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERIA KEREMLIN PALACE

درجه هتل U.ALL

9450000 تومان

9290000 تومان

7350000 تومان

4390000 تومان

KUNDU هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS BELDIBI

درجه هتل ALL

9490000 تومان

11950000 تومان

7590000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS DOWN TOWN

درجه هتل U.ALL

9490000 تومان

11950000 تومان

7590000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD EXCLISIVE LARA

درجه هتل U.ALL

10190000 تومان

13290000 تومان

7850000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS & HOLIDAY

درجه هتل U.ALL

10290000 تومان

13850000 تومان

8550000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

10750000 تومان

13890000 تومان

7990000 تومان

4390000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل U.ALL

11190000 تومان

14650000 تومان

8250000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY

درجه هتل U.ALL

11850000 تومان

15590000 تومان

8350000 تومان

4390000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL

12290000 تومان

16250000 تومان

8490000 تومان

4390000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

12550000 تومان

16750000 تومان

8690000 تومان

4390000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

12590000 تومان

16790000 تومان

8890000 تومان

4390000 تومان

AYT هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل ALL

13490000 تومان

18150000 تومان

9250000 تومان

4390000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ
LARA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
CENDER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
PALMET RESORT KIRIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
THRONE SEA GATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
PALMET BEACH KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
SENSETIVE PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
AKKA ALINDA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
ORANGR COUNTY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
RAMADA RESORT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
CRYSTAL SUNRISE QUEEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
LIMAK LIMRA(GARDEN ROOM)
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
SEA LIFE FAMILY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
AMARA PRIMIER PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
ORANGR COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
LIBERTY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
CONCORDE DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
ASTERIA KEREMLIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KUNDU
توضیحات
RIXOS BELDIBI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
RIXOS DOWN TOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
SHERWOOD EXCLISIVE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
ROYAL SEGINUS & HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
GRANADA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
AYT
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات

ساعت پروازی:

ساعت پرواز رفت فرودگاه اسپارتا : 23:00

---------------------------------------------------------------------

ساعت پرواز برگشت فروردگاه اسپارتا:03:00 بامداد

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر- ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرداخت با اقساط در 4 ماه می باشد.
  2. شرایط پرداخت : 25% نقد در زمان ثبت نام+ 75% طی 3 قسط
  3. نرخ کودک زیر دو سال 690.000 تومان می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  5. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  6. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  7. بیمه مسافرین بالای 60 سال مبلغ 70.000 تومان جداگانه از نرخ پکیج محاسبه می گردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh