تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 31 مرداد و 1 و 2 شهریور

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

WHITE ANGEL BELEK

درجه هتل ALL

7875000 تومان

9995500 تومان

6487500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

8475000 تومان

10967500 تومان

6787500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

8475000 تومان

10967500 تومان

6787500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل U.ALL

9975000 تومان

14450500 تومان

7537500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

10500000 تومان

14248000 تومان

7800000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل U.ALL

11025000 تومان

16378300 تومان

8062500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

11700000 تومان

17617600 تومان

8400000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

12225000 تومان

17042500 تومان

8662500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY BELEK

درجه هتل U.ALL

12375000 تومان

21214000 تومان

83737500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRESTIGE ELITE

درجه هتل U.ALL

13125000 تومان

20667250 تومان

9112500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK KEMER

درجه هتل ALL

13350000 تومان

19756000 تومان

9225000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

13800000 تومان

24292000 تومان

9450000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

14100000 تومان

20080000 تومان

9600000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

14475000 تومان

20080000 تومان

9600000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATERWORLD

درجه هتل U.ALL

14175000 تومان

20687500 تومان

9787500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

14850000 تومان

22348000 تومان

9975000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN DIVA

درجه هتل U.ALL

15300000 تومان

22024000 تومان

10200000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN PALACE

درجه هتل U.ALL

15375000 تومان

22145500 تومان

10237500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

16200000 تومان

23482000 تومان

10650000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

16350000 تومان

23725000 تومان

10725000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

16425000 تومان

23846500 تومان

10762500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

17100000 تومان

24940000 تومان

11100000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

17475000 تومان

26884000 تومان

11287500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI RESORT

درجه هتل U.ALL

18975000 تومان

27977500 تومان

12037500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

18975000 تومان

27977500 تومان

12037500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

19125000 تومان

28220500 تومان

12112500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

19125000 تومان

28220500 تومان

12112500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

19125000 تومان

28220500 تومان

12112500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

20325000 تومان

36741700 تومان

12712500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل H.B

21750000 تومان

36069400 تومان

13425000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

23475000 تومان

43205500 تومان

14287500 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
WHITE ANGEL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6487500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10967500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6787500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10967500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6787500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14450500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7537500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14248000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16378300 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8062500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17617600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17042500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8662500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21214000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

83737500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20667250 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9112500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19756000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24292000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATERWORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20687500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9787500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22348000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22024000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22145500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10237500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23482000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23846500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10762500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26884000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11287500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUSESI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27977500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12037500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27977500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12037500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28220500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12112500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28220500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12112500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28220500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12112500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36741700 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12712500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36069400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

23475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43205500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14287500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh