تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 28 و 29 و 30 آذر

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

3190000 تومان

3550000 تومان

2830000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

3290000 تومان

3710000 تومان

2870000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERIA KREMLIN PALACE

درجه هتل U.ALL

4490000 تومان

5680000 تومان

3500000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASKA LARA

درجه هتل ALL

4490000 تومان

5680000 تومان

3500000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIFE / PORTOBELLO

درجه هتل ALL

4550000 تومان

5600000 تومان

3500000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAMR RESIDENCE LARA

درجه هتل ALL

4590000 تومان

5850000 تومان

3540000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELLIS DELUXE

درجه هتل ALL

4590000 تومان

5640000 تومان

3540000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY ALANYA

درجه هتل U.ALL

5010000 تومان

6270000 تومان

3750000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS DOWNTOWN

درجه هتل ALL

5190000 تومان

6810000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6540000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE DELUXE

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

7215000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6540000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD EX. LARA

درجه هتل U.ALL

5290000 تومان

6700000 تومان

3880000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

6990000 تومان

3990000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

6990000 تومان

3990000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

5770000 تومان

7420000 تومان

4120000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BARUT LARA

درجه هتل U.ALL

5790000 تومان

7440000 تومان

4140000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل ALL

5790000 تومان

7440000 تومان

4140000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

6290000 تومان

8560000 تومان

4400000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

6390000 تومان

8340000 تومان

4440000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

6590000 تومان

8630000 تومان

4550000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LAND OF LEGEND

درجه هتل ALL

6690000 تومان

8790000 تومان

4590000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY / SEGINUS

درجه هتل U.ALL

6790000 تومان

8950000 تومان

4630000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

9240000 تومان

4740000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC MARDAN PALACE

درجه هتل U.ALL

7290000 تومان

9690000 تومان

4890000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTERIA KREMLIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASKA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIFE / PORTOBELLO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAMR RESIDENCE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY ALANYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7215000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD EX. LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUENO DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LAND OF LEGEND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY / SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه پروازی:

پنجشنبه و جمعه و شنبه

رفت صبح ساعت 04:45

--------------------------------------------------------

چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

برگشت ساعت 23:35

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh