تلفن : 02188520828
norooz-980707-1010.jpg

تور آنتالیا نوروز 99

6 شب و 7 روز

ویژه نوروز 99

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

7115000 تومان

8590000 تومان

6060000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ASKA LARA

درجه هتل ALL

7775000 تومان

9435000 تومان

6390000 تومان

4690000 تومان

ECO ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL

7840000 تومان

9840000 تومان

6420000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

8040000 تومان

9860000 تومان

6520000 تومان

4690000 تومان

ELEGANCE هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA BELEK

درجه هتل U.ALL

8090000 تومان

9875000 تومان

6605000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD DREAMS

درجه هتل U.ALL

8300000 تومان

9950000 تومان

6650000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD SUITE LARA

درجه هتل U.ALL

8300000 تومان

9950000 تومان

6650000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SPICE HOTEL BELEK

درجه هتل U.ALL

8765000 تومان

10645000 تومان

6885000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

9160000 تومان

11655000 تومان

7080000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

9360000 تومان

11970000 تومان

7180000 تومان

4690000 تومان

SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

9555000 تومان

12290000 تومان

7280000 تومان

4690000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD EX. LARA

درجه هتل U.ALL

9290000 تومان

11435000 تومان

7145000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS DOWNTOWN

درجه هتل ALL

9290000 تومان

12295000 تومان

7145000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

10280000 تومان

13980000 تومان

7640000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

VOYAGE BELEK

درجه هتل U.ALL

10610000 تومان

13415000 تومان

7805000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

10680000 تومان

13515000 تومان

7840000 تومان

4690000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

10680000 تومان

13515000 تومان

7840000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل ALL

10680000 تومان

13515000 تومان

7840000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI LUXURY RESORT

درجه هتل U.ALL

10680000 تومان

13515000 تومان

7840000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

10680000 تومان

13515000 تومان

7840000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO BELEK

درجه هتل U.ALL

10890000 تومان

14455000 تومان

7920000 تومان

4690000 تومان

SPR SEA هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

10990000 تومان

14555000 تومان

8020000 تومان

4690000 تومان

LXR. LAND هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

11075000 تومان

14110000 تومان

8040000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

BARUT LARA

درجه هتل U.ALL

11075000 تومان

14110000 تومان

8040000 تومان

4690000 تومان

SUP. GARD هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

11470000 تومان

14705000 تومان

8235000 تومان

4690000 تومان

SUP. LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

11735000 تومان

15100000 تومان

8370000 تومان

4690000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

12590000 تومان

17905000 تومان

8795000 تومان

4690000 تومان

DLX. LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGEND

درجه هتل ALL

12590000 تومان

17905000 تومان

8795000 تومان

4690000 تومان

DLX. LAND هتل های 4 ستاره تاپ

REGNUM CARYA

درجه هتل U.ALL

15230000 تومان

20345000 تومان

10115000 تومان

4690000 تومان

LXR. LAND هتل های 4 ستاره تاپ

MAXX ROYAL BELEK

درجه هتل U.ALL

16880000 تومان

22820000 تومان

10940000 تومان

4690000 تومان

SUITE LAND هتل های 4 ستاره تاپ
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ASKA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9435000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
ECO ROOM
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
ELEGANCE
توضیحات
KAYA BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6605000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
SHERWOOD SUITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
SPICE HOTEL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6885000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11655000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SHERWOOD EX. LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11435000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
VOYAGE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13415000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7805000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13515000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13515000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13515000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
SUSESI LUXURY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13515000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13515000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14455000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SPR SEA
توضیحات
SELECTUM LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14555000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
LXR. LAND
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SUP. GARD
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14705000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8235000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SUP. LAND
توضیحات
SUENO DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17905000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
DLX. LAND
توضیحات
RIXOS LEGEND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17905000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
DLX. LAND
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10115000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
LXR. LAND
توضیحات
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
SUITE LAND
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. جهت رزرو پرداخت 50 درصد تور الزامیست.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد است.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار و از نظر ممنوع الخروج بودن به عهده مسافر می باشد.
  4. نرخ کودکان زیر 2سال 400.000 تومان میباشد.
  5. در هتل های رویال هالیدی ، وینگز ، سگینوس ، کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh