تلفن : 02188520828
NOROOZ-98.jpg

تور آنتالیا نوروز 99

6 شب و 7 روز

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CENDER HOTEL

درجه هتل ALL

6090000 تومان

7992000 تومان

5520000 تومان

5000000 تومان

CENTER هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

6090000 تومان

7992000 تومان

5520000 تومان

5000000 تومان

CENTER هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

6090000 تومان

7992000 تومان

5520000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

LIMAK LIMRA

درجه هتل ALL

6690000 تومان

9280800 تومان

5820000 تومان

5000000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

6870000 تومان

9856800 تومان

5910000 تومان

5000000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل U.ALL

6930000 تومان

9741600 تومان

5940000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

PALOMA FORESTA

درجه هتل U.ALL

7530000 تومان

10584000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

7650000 تومان

10800000 تومان

6300000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

7950000 تومان

11340000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SPICE HOTEL

درجه هتل U.ALL

8430000 تومان

12204000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS BELDIBI

درجه هتل ALL

8490000 تومان

12312000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD BREEZES

درجه هتل U.ALL

8670000 تومان

12636000 تومان

6810000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS DOWNTOWN

درجه هتل ALL

8730000 تومان

13651200 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

CENTER هتل های 4 ستاره تاپ

TRENDY LARA

درجه هتل U.ALL

8730000 تومان

12744000 تومان

6840000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

8790000 تومان

12852000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل U.ALL

8970000 تومان

13176000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI RESORT

درجه هتل U.ALL

8970000 تومان

13176000 تومان

6960000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل ALL

9510000 تومان

15242400 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

CORNELIA DELUXE

درجه هتل U.ALL

9510000 تومان

14695200 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

9690000 تومان

14472000 تومان

7290000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

9750000 تومان

14580000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

10230000 تومان

15444000 تومان

7590000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

10350000 تومان

15660000 تومان

7690000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

10410000 تومان

15768000 تومان

7680000 تومان

5000000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL

11130000 تومان

17064000 تومان

8040000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

11790000 تومان

18252000 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LAND OF LEGEND

درجه هتل U.ALL

12390000 تومان

21117600 تومان

5990000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

MAXX ROYAL BELEK

درجه هتل U.ALL

19230000 تومان

31644000 تومان

12090000 تومان

5000000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ
CENDER HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7992000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
CENTER
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7992000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
CENTER
توضیحات
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7992000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9280800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9856800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9741600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
PALOMA FORESTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10584000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12204000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
RIXOS BELDIBI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12312000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12636000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13651200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
CENTER
توضیحات
TRENDY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12744000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12852000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13176000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SUSESI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13176000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15242400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CORNELIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14695200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14472000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15444000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15768000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17064000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18252000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
RIXOS LAND OF LEGEND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21117600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31644000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. جهت رزرو پرداخت 50 درصد تور الزامیست.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد است.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار و از نظر ممنوع الخروج بودن به عهده مسافر می باشد.
  4. نرخ کودکان زیر 2سال 400.000 تومان میباشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور کوالالامپور سنگاپور نوروز

از ,5175000تومان

,4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور

ویژه نوروز 1397

Mahan Air

تور بالی نوروز 99

از ,9900000تومان

,7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 99

Mahan Air

تور گوا

از ,9850000تومان

,7 شب و 8 روز

تا اطلاع ثانوی

Mahan Air

تور اروپا نوروز 99

از ,14590000تومان

,9 شب و 10 روز

نوروز 99

Austrian Airlines