تلفن : 02188520828
norooz-980707-1010.jpg

تور آنتالیا نوروز 99

6 شب و 7 روز

حرکت : 28 اسفند تا 5 فروردین

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CENDER HOTEL

درجه هتل ALL

6990000 تومان

8090000 تومان

6190000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

7990000 تومان

9690000 تومان

6690000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL

8290000 تومان

10090000 تومان

6890000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA BELEK

درجه هتل U.ALL

8690000 تومان

10590000 تومان

7090000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

8690000 تومان

10590000 تومان

7090000 تومان

5390000 تومان

ELEGANCE هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD DREAMS

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

10790000 تومان

7190000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD SUITE LARA

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

10790000 تومان

7190000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

BELLIS DELUXE

درجه هتل ALL

9390000 تومان

11790000 تومان

7390000 تومان

5390000 تومان

STD GRDN هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA BELEK

درجه هتل U.ALL

9390000 تومان

11790000 تومان

7390000 تومان

5390000 تومان

STD SEA هتل های 4 ستاره تاپ

SPICE HOTEL BELEK

درجه هتل U.ALL

9690000 تومان

11790000 تومان

7590000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

TRENDY HOTEL

درجه هتل U.ALL

9790000 تومان

11890000 تومان

7590000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE DELUXE

درجه هتل U.ALL

9790000 تومان

12990000 تومان

7590000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

9990000 تومان

12690000 تومان

7690000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS DOWNTOWN

درجه هتل ALL

10090000 تومان

13390000 تومان

7790000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

10190000 تومان

13090000 تومان

7790000 تومان

5390000 تومان

SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

10390000 تومان

13390000 تومان

7890000 تومان

5390000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD EX.LARA

درجه هتل U.ALL

10490000 تومان

12990000 تومان

7990000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CORNELIA DELUXE

درجه هتل U.ALL

10490000 تومان

12990000 تومان

7990000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ELA QUALITY

درجه هتل U.ALL

10790000 تومان

13490000 تومان

8090000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

11290000 تومان

15390000 تومان

8390000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CORNELIA DIAMOND

درجه هتل U.ALL

11390000 تومان

14890000 تومان

8390000 تومان

5390000 تومان

STD GRDN هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI LUXURY RESORT

درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل ALL

11590000 تومان

14690000 تومان

8490000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

VOYAGE BELEK

درجه هتل U.ALL

11690000 تومان

14790000 تومان

8590000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO BELEK

درجه هتل U.ALL

11890000 تومان

15790000 تومان

8690000 تومان

5390000 تومان

SPR SEA هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO DELUXE

درجه هتل U.ALL

12090000 تومان

15390000 تومان

8790000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE

درجه هتل U.ALL

12090000 تومان

15390000 تومان

8790000 تومان

5390000 تومان

STD LAND هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

12490000 تومان

15990000 تومان

8990000 تومان

5390000 تومان

SUP LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL

12590000 تومان

16190000 تومان

8990000 تومان

5390000 تومان

SPR GRDN هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC MARDAN

درجه هتل U.ALL

12590000 تومان

16190000 تومان

8990000 تومان

5390000 تومان

PREMIUM هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO BELEK

درجه هتل U.ALL

13390000 تومان

18090000 تومان

9390000 تومان

5390000 تومان

SUITE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل U.ALL

13690000 تومان

19490000 تومان

9590000 تومان

5390000 تومان

DLX LAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل ALL

13690000 تومان

19490000 تومان

9590000 تومان

5390000 تومان

DLX LAND هتل های 4 ستاره تاپ

REGNUM CARYA

درجه هتل U.ALL

16590000 تومان

22190000 تومان

10990000 تومان

5390000 تومان

LXR LAND هتل های 4 ستاره تاپ

MAXX ROYAL BELEK

درجه هتل U.ALL

19090000 تومان

25990000 تومان

12290000 تومان

5390000 تومان

SUITE LAND هتل های 4 ستاره تاپ
CENDER HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
KAYA BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
ELEGANCE
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
SHERWOOD SUITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD GRDN
توضیحات
KAYA BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD SEA
توضیحات
SPICE HOTEL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
TRENDY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
CONCORDE DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SHERWOOD EX.LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
CORNELIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
CORNELIA DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD GRDN
توضیحات
SUSESI LUXURY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
VOYAGE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SPR SEA
توضیحات
SUENO DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
TITANIC DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SUP LAND
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SPR GRDN
توضیحات
TITANIC MARDAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
PREMIUM
توضیحات
KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SUITE SEA
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
DLX LAND
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
DLX LAND
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LXR LAND
توضیحات
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
SUITE LAND
توضیحات

تاریخ های حرکت:

ویژه تاریخ های 28 و 29 اسفند و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فروردین

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. جهت رزرو پرداخت 50 درصد تور الزامیست.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد است.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار و از نظر ممنوع الخروج بودن به عهده مسافر می باشد.
  4. نرخ کودکان زیر 2سال 400.000 تومان میباشد.
  5. در هتل های رویال هالیدی ، وینگز ، سگینوس ، کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh