تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

آفر تور آنتالیا اسپارتا

6 شب و 7 روز

حرکت : 14 و 17 آذر

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

NATURELLA / AGON

درجه هتل B.B

1390000 تومان

1990000 تومان

1290000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

ANTALYA PALACE

درجه هتل B.B

1590000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

CITY هتل های 4 ستاره تاپ

LARA PALACE

درجه هتل ALL

1890000 تومان

2590000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

1890000 تومان

2590000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

KEMER BOTANIK

درجه هتل ALL

2190000 تومان

2790000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

PALMET TURKIZ

درجه هتل ALL

2590000 تومان

3390000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

2590000 تومان

3490000 تومان

1690000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

MARTIM HOTEL SARAY

درجه هتل ALL

2690000 تومان

3590000 تومان

1690000 تومان

1490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

OZ SIDE PREMIUM

درجه هتل ALL

2790000 تومان

3690000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIFE HOTEL

درجه هتل ALL

3090000 تومان

4190000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

KONYALTI هتل های 4 ستاره تاپ

MIRAGE PARK RESORT

درجه هتل U.ALL

3190000 تومان

4190000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

INNVISTA HOTEL

درجه هتل ALL

3190000 تومان

4190000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

3190000 تومان

4290000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL DELUXE

درجه هتل ALL

3290000 تومان

4390000 تومان

2090000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل ALL

3290000 تومان

4390000 تومان

2090000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

BELLIS DELUXE

درجه هتل U.ALL

3390000 تومان

4490000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

3390000 تومان

4590000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

ANTALYA هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE

درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

5290000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

AKKA ANTEDON

درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

5290000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL

3890000 تومان

5390000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD BREEZES

درجه هتل U.ALL

3990000 تومان

5690000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

IC GREEN PALACE

درجه هتل U.ALL

3990000 تومان

5690000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY

درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

5790000 تومان

2390000 تومان

1490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل U.ALL

4890000 تومان

7290000 تومان

2490000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

7590000 تومان

2590000 تومان

1490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI HOTEL

درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

7790000 تومان

2890000 تومان

1490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

5890000 تومان

6890000 تومان

2690000 تومان

1490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل U.ALL

6690000 تومان

7590000 تومان

2790000 تومان

1490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ
NATURELLA / AGON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
ANTALYA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
LARA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
KEMER BOTANIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
PALMET TURKIZ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
MARTIM HOTEL SARAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
OZ SIDE PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SEALIFE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KONYALTI
توضیحات
MIRAGE PARK RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
INNVISTA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
CRYSTAL DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
MIRACLE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
AKKA ANTEDON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
IC GREEN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
GRANADA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
SUSESI HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به اسپارتا - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. نرخ کودک زیر دوسال 190.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید