تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 19 و 20 مهر

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

4086000 تومان

4968000 تومان

3393000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

4482000 تومان

5616000 تومان

3591000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل U.ALL

5406000 تومان

7718400 تومان

4053000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

6000000 تومان

8100000 تومان

4350000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل U.ALL

6198000 تومان

9187200 تومان

4449000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

6660000 تومان

10044000 تومان

4680000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATERWORLD

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

12060000 تومان

4845000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

9720000 تومان

4845000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

7650000 تومان

13500000 تومان

5175000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK KEMER

درجه هتل ALL

7848000 تومان

11685600 تومان

5274000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

8310000 تومان

12492000 تومان

5505000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

8706000 تومان

12528000 تومان

5703000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRESTIGE ELITE

درجه هتل U.ALL

8970000 تومان

14670000 تومان

5835000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

9630000 تومان

14040000 تومان

6165000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

9630000 تومان

14040000 تومان

6165000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

10092000 تومان

14796000 تومان

6396000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

10158000 تومان

14904000 تومان

6429000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

10158000 تومان

14904000 تومان

6429000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN PALACE

درجه هتل U.ALL

10158000 تومان

14904000 تومان

6429000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

10620000 تومان

15660000 تومان

6660000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

10620000 تومان

15660000 تومان

6660000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

10686000 تومان

15768000 تومان

6693000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

10818000 تومان

15984000 تومان

6759000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

10950000 تومان

17100000 تومان

6825000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

11940000 تومان

21852000 تومان

7320000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

14382000 تومان

26913600 تومان

8541000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل H.B

15372000 تومان

26200800 تومان

9036000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4086000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4968000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3393000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4482000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5616000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3591000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5406000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7718400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4053000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6198000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9187200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4449000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10044000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATERWORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7848000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11685600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5274000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12492000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5505000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8706000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12528000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5703000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5835000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10092000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14796000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6396000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10158000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14904000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6429000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10158000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14904000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6429000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10158000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14904000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6429000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10686000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15768000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6693000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10818000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15984000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6759000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6825000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21852000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14382000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26913600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8541000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15372000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26200800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9036000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودکان زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh