تلفن : 02188520828
آژانس همسفر

تور آنتالیا پاییز 97

6 شب و 7 روز

حرکت : 27 و 28 خرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GRssAND PARK KEMER

درجه هتل ALL

1695000 تومان

2095000 تومان

1395000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL

1745000 تومان

2145000 تومان

1395000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DAIMA BIZ

درجه هتل U.ALL

1795000 تومان

2045000 تومان

1395000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PORTOBELLO

درجه هتل U.ALL

1895000 تومان

2195000 تومان

1445000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY KUNDU

درجه هتل U.ALL

1895000 تومان

2345000 تومان

1495000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LIMAK LIMRA

درجه هتل U.ALL

1995000 تومان

2395000 تومان

1495000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

1995000 تومان

2495000 تومان

1545000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT

درجه هتل U.ALL

1995000 تومان

2495000 تومان

1545000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY

درجه هتل U.ALL

2045000 تومان

2695000 تومان

1545000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KIRMAN BELAZUR

درجه هتل U.ALL

2045000 تومان

2645000 تومان

1545000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATER WORLD

درجه هتل U.ALL

2145000 تومان

2795000 تومان

1595000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELLIS DELUXE

درجه هتل U.ALL

2345000 تومان

2945000 تومان

1595000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORD

درجه هتل U.ALL

2495000 تومان

3495000 تومان

1795000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE

درجه هتل U.ALL

2595000 تومان

3445000 تومان

1795000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC LARA

درجه هتل U.ALL

2745000 تومان

3795000 تومان

1945000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

2995000 تومان

4145000 تومان

2045000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

3195000 تومان

4595000 تومان

2195000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN DIVA

درجه هتل U.ALL

3295000 تومان

4645000 تومان

2195000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY

درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

4795000 تومان

2245000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WINGS

درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

4795000 تومان

2245000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADEM & EVE

درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4995000 تومان

2295000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM TEKIROVA

درجه هتل U.ALL

3595000 تومان

5645000 تومان

2395000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

5295000 تومان

2395000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل U.ALL

3995000 تومان

6395000 تومان

2545000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARDAN PALACE

درجه هتل U.ALL

4245000 تومان

6795000 تومان

2695000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO DELUXE

درجه هتل U.ALL

4445000 تومان

7195000 تومان

2795000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

REGNUM

درجه هتل U.ALL

7245000 تومان

12145000 تومان

4145000 تومان

1145000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GRssAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PORTOBELLO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LIMAK LIMRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KIRMAN BELAZUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADEM & EVE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM TEKIROVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARDAN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUENO DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
REGNUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک سان اکسپرس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات . بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان . ترانسفر فرودگاهی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و مسئولیت ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر است.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد است.
  3. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  4. نرخ INF مبلغ 150.000 تومان می باشد
  5. داشتن حداقل 6 ماه اعتبار برای پاسپورت الزامی است.
  6. در هتل کنکورد ، کودک بالای 10 سال با نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
  7. هتل های ریکسوس پرمیوم تکیروا و بلک و سوئنو دیلاکس و مردان پالاس دارای تور خرید و رافتینگ رایگان می باشد.
  8. هتل بلیس دیلاکس دارای تور خرید رایگان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید