تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا پاییز 99

6 شب و 7 روز

حرکت : ویژه نیمه دوم آذرماه

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

3190000 تومان

3550000 تومان

2830000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

3290000 تومان

3710000 تومان

2870000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

4090000 تومان

5350000 تومان

3250000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

5060000 تومان

3320000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

4890000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

4890000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6540000 تومان

3840000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

6990000 تومان

3990000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

7150000 تومان

4030000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

5690000 تومان

7598000 تومان

4100000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

5790000 تومان

7440000 تومان

4140000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

8050000 تومان

4330000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

8050000 تومان

4330000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

8050000 تومان

4330000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI RESORT

درجه هتل U.ALL

6290000 تومان

8210000 تومان

4370000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

6390000 تومان

8340000 تومان

4440000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل ALL

6390000 تومان

8340000 تومان

4440000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

6690000 تومان

8790000 تومان

4590000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

7710000 تومان

10320000 تومان

5100000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7598000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUSESI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

تاریخ های حرکت:

حرکت : 14 و 15 و 16 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 و 30 آذر

*** برای بقیه تاریخ ها هم موجود می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02188520828 تماس حاصل فرمائید. ***

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و مسئولیت ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر است.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد است.
  3. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  4. نرخ INF مبلغ 400.000 تومان می باشد
  5. داشتن حداقل 6 ماه اعتبار برای پاسپورت الزامی است.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh