تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس

6 شب و 7 روز

حرکت : 28 و 29 تیر

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PINETA CLUB HOTEL

درجه هتل ALL

5595000 تومان

7095000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

SESIN HOTEL

درجه هتل ALL

6595000 تومان

8595000 تومان

4295000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PALMEA HOTEL

درجه هتل ALL

6795000 تومان

8795000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PINETA PARK DELUXE

درجه هتل ALL

7095000 تومان

9095000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

7995000 تومان

10695000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

8495000 تومان

11995000 تومان

4295000 تومان

2495000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

PASA GARDEN

درجه هتل ALL

8095000 تومان

10795000 تومان

5695000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PASA HOTEL

درجه هتل ALL

8195000 تومان

10995000 تومان

5795000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

EMRE BEACH HOTEL

درجه هتل U.ALL

9395000 تومان

12595000 تومان

3895000 تومان

2495000 تومان

SIDE SEA HOTEL هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

8895000 تومان

12495000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

9695000 تومان

12995000 تومان

4295000 تومان

2495000 تومان

MAIN هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE HOTEL

درجه هتل ALL

9695000 تومان

12995000 تومان

6395000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE HOTEL

درجه هتل ALL

10895000 تومان

15395000 تومان

7195000 تومان

2495000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

9695000 تومان

14695000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

BUNGALOW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

9795000 تومان

14995000 تومان

4295000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

10195000 تومان

15495000 تومان

4595000 تومان

2495000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

10595000 تومان

0 تومان

4895000 تومان

2495000 تومان

SUP. SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT DELUXE

درجه هتل ALL

9995000 تومان

13495000 تومان

6495000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT DELUXE

درجه هتل ALL

10395000 تومان

13995000 تومان

6995000 تومان

2495000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

10395000 تومان

13995000 تومان

4295000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

10895000 تومان

14795000 تومان

4495000 تومان

2495000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

11295000 تومان

15395000 تومان

4695000 تومان

2495000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

9995000 تومان

13495000 تومان

6495000 تومان

2495000 تومان

PROMO ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

10395000 تومان

13995000 تومان

6795000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

10995000 تومان

14795000 تومان

6995000 تومان

2495000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

11295000 تومان

15395000 تومان

7195000 تومان

2495000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

12195000 تومان

16795000 تومان

7495000 تومان

2495000 تومان

LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

12495000 تومان

16995000 تومان

7695000 تومان

2495000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y. MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

12995000 تومان

23295000 تومان

7495000 تومان

2495000 تومان

BUNGALOW هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y. MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

13295000 تومان

23795000 تومان

7695000 تومان

2495000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y. MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

13695000 تومان

24595000 تومان

8095000 تومان

2495000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G.YAZICI TURBAN

درجه هتل U.ALL

14595000 تومان

26295000 تومان

8895000 تومان

2495000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ
PINETA CLUB HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
SESIN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PALMEA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PINETA PARK DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
PASA GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
GRAND PASA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
EMRE BEACH HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA HOTEL
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN
توضیحات
ELEGANCE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ELEGANCE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
BUNGALOW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SUP. SIDE SEA VIEW
توضیحات
MARTI RESORT DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
MARTI RESORT DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
PROMO ROOM
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
G.Y. MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
BUNGALOW
توضیحات
G.Y. MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
G.Y. MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
G.YAZICI TURBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر و ایران ایر به ازمیر- 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

برنامه پروازی قشم ایر در تاریخ 28 تیر:

IKA-ADB --- QB2261 --- 23:00 --- 00:50

ADB-IKA --- QB2260 --- 02:15 --- 06:45

برنامه پرواز ایران ایر در تاریخ 29 تیر:

IKA-ADB --- IR787 --- 23:00 --- 00:50

ADB-IKA --- IR786 --- 02:30 --- 07:00

توضیحات :

  1. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونهه تعهدی ندارد.
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh