تلفن : 02188520828

تور ازمیر

6 شب و 7 روز

حرکت : 18 بهمن

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LIFE CORNER / GRAND CORNER

درجه هتل B.B

4590000 تومان

5290000 تومان

4090000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE NEW ZEYBEK HOTEL

درجه هتل B.B

4790000 تومان

5590000 تومان

4190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORDON OTEL ALSANCAK

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6090000 تومان

4290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOTEL MARAL

درجه هتل B.B

4990000 تومان

5790000 تومان

4290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOTEL ISMIRA

درجه هتل B.B

4990000 تومان

5890000 تومان

4290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PRESTIGE IZMIR

درجه هتل B.B

5290000 تومان

6290000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARACA HOTEL

درجه هتل B.B

5390000 تومان

6590000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BEST WESTERN KONAK

درجه هتل B.B

5890000 تومان

7290000 تومان

4690000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORDON OTEL CANKAYA

درجه هتل B.B

5890000 تومان

7690000 تومان

4690000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORDON OTEL PASAPORT

درجه هتل B.B

6190000 تومان

8290000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE IZMIR

درجه هتل B.B

6190000 تومان

8290000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA THERMAL IZMIR

درجه هتل B.B

6190000 تومان

8090000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON GARDEN INN

درجه هتل B.B

6490000 تومان

8290000 تومان

4990000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DOUBLE TREE ALSANCAK

درجه هتل B.B

6890000 تومان

8890000 تومان

5190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WYNDHAM GRAND OZDILEK

درجه هتل B.B

6890000 تومان

9590000 تومان

5190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK IZMIR

درجه هتل B.B

6890000 تومان

9290000 تومان

5190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON IZMIR

درجه هتل B.B

7190000 تومان

9790000 تومان

5390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SWISS IZMIR

درجه هتل B.B

7590000 تومان

10490000 تومان

5590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
LIFE CORNER / GRAND CORNER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE NEW ZEYBEK HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORDON OTEL ALSANCAK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL MARAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ISMIRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PRESTIGE IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARACA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEST WESTERN KONAK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORDON OTEL CANKAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORDON OTEL PASAPORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA THERMAL IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON GARDEN INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLE TREE ALSANCAK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WYNDHAM GRAND OZDILEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISS IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی (زیر 60 سال )- راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. هزینه کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد
  2. پرواز چارتر و غیر قایل استرداد می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
  5. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh