تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور استانبول کوش آداسی

6 شب و 7 روز

10 و 11 و 12 و 17 و 18 و 19 مرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

WHITE ANGEL BELEK

درجه هتل ALL

7008000 تومان

9104000 تومان

5754000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

7338000 تومان

9644000 تومان

5919000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

7470000 تومان

9860000 تومان

5985000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل U.ALL

8988000 تومان

13323200 تومان

6744000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

10176000 تومان

15526400 تومان

7338000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل U.ALL

10506000 تومان

16138400 تومان

7503000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

10968000 تومان

15584000 تومان

7734000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRESTIGE ELITE

درجه هتل U.ALL

10968000 تومان

17348000 تومان

7734000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATERWORLD

درجه هتل U.ALL

11364000 تومان

19976000 تومان

7932000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

11430000 تومان

16340000 تومان

7965000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

11760000 تومان

20840000 تومان

8130000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK KEMER

درجه هتل ALL

12618000 تومان

19169600 تومان

8559000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

13080000 تومان

19040000 تومان

8790000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

13740000 تومان

20120000 تومان

9120000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN DIVA

درجه هتل U.ALL

13806000 تومان

20228000 تومان

9153000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN PALACE

درجه هتل U.ALL

14202000 تومان

20876000 تومان

9351000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

14400000 تومان

21200000 تومان

9450000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

14400000 تومان

22280000 تومان

9450000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

14664000 تومان

21632000 تومان

9582000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

14664000 تومان

21632000 تومان

9582000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

14994000 تومان

22172000 تومان

9747000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

15060000 تومان

22280000 تومان

9780000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

15192000 تومان

22496000 تومان

9846000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

15324000 تومان

22712000 تومان

9912000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

16050000 تومان

25160000 تومان

10275000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

16380000 تومان

29624000 تومان

10440000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

18360000 تومان

27680000 تومان

11430000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC MARDAN PALACE

درجه هتل U.ALL

19680000 تومان

33152000 تومان

12090000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل U.ALL

20670000 تومان

38516000 تومان

12585000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل B.B

22650000 تومان

38660000 تومان

13575000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
WHITE ANGEL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7008000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9104000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5754000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7338000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9644000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5919000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5985000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8988000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13323200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6744000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10176000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15526400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7338000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10506000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16138400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7503000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10968000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15584000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7734000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10968000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17348000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7734000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATERWORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11364000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7932000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12618000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19169600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8559000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13806000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20228000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9153000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14202000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20876000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9351000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14664000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21632000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9582000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14664000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21632000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9582000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14994000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22172000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9747000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15192000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22496000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9846000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15324000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22712000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9912000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29624000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33152000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38516000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12585000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

22650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودکان زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh