تلفن : 02188520828
bali-950924-1455.jpg

تور بالی نوروز 99

۶ شب بالی + 1 شب کوالالامپور

ویژه نوروز 99

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

Spazzio

درجه هتل B.B

14100000 تومان

15130000 تومان

12400000 تومان

12050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Bakung Beach Resort

درجه هتل B.B

14580000 تومان

16100000 تومان

12880000 تومان

12260000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Neo - Kuta Jelantik

درجه هتل B.B

14580000 تومان

16100000 تومان

0 تومان

12260000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Kuta Central Park

درجه هتل B.B

15130000 تومان

17200000 تومان

13430000 تومان

12400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

White Rose

درجه هتل B.B

15550000 تومان

18030000 تومان

13850000 تومان

12470000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Vasanti

درجه هتل B.B

15550000 تومان

18030000 تومان

13850000 تومان

12470000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Bali Rani

درجه هتل B.B

15820000 تومان

18580000 تومان

13990000 تومان

12540000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Sol House Kuta

درجه هتل B.B

15820000 تومان

18580000 تومان

13990000 تومان

12540000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Tijili Benoa

درجه هتل B.B

16100000 تومان

19140000 تومان

14400000 تومان

12610000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Jayakarta Hotel Bali

درجه هتل B.B

16100000 تومان

19140000 تومان

14400000 تومان

12610000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

The Patra Bali Resort & Villas

درجه هتل B.B

16790000 تومان

20520000 تومان

15090000 تومان

12740000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Kuta Paradiso Hotel

درجه هتل B.B

16790000 تومان

20520000 تومان

15090000 تومان

12740000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Aryaduta Bali

درجه هتل B.B

170700000 تومان

21070000 تومان

15370000 تومان

12740000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

The Anvaya

درجه هتل B.B

18170000 تومان

22720000 تومان

15500000 تومان

12880000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Grand Mirage

درجه هتل B.B

18310000 تومان

23000000 تومان

15570000 تومان

13020000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Bali Dynasty Resort

درجه هتل B.B

18310000 تومان

23000000 تومان

15570000 تومان

13020000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Discovery Kartika

درجه هتل B.B

18380000 تومان

23280000 تومان

15640000 تومان

13090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Ayodya Resort

درجه هتل B.B

18450000 تومان

23350000 تومان

16470000 تومان

13160000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Inaya Bali

درجه هتل B.B

18860000 تومان

24380000 تومان

16610000 تومان

13160000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Melia

درجه هتل B.B

18860000 تومان

24380000 تومان

16610000 تومان

13160000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

The westin

درجه هتل B.B

19270000 تومان

24790000 تومان

16750000 تومان

13300000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

hilton bali

درجه هتل B.B

19830000 تومان

25900000 تومان

16880000 تومان

13430000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Grand hyatt

درجه هتل B.B

19830000 تومان

25900000 تومان

16880000 تومان

13430000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Padma Resort Legian

درجه هتل B.B

20790000 تومان

28240000 تومان

17160000 تومان

13500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Sofitel

درجه هتل B.B

21070000 تومان

29620000 تومان

17300000 تومان

13570000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

The Laguna

درجه هتل B.B

21140000 تومان

29760000 تومان

17370000 تومان

13640000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Rimba Jimbaran

درجه هتل B.B

22450000 تومان

31280000 تومان

17570000 تومان

14120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
Spazzio
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bakung Beach Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Neo - Kuta Jelantik
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kuta Central Park
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
White Rose
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Vasanti
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bali Rani
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sol House Kuta
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Tijili Benoa
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Jayakarta Hotel Bali
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Patra Bali Resort & Villas
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kuta Paradiso Hotel
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Aryaduta Bali
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

170700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Anvaya
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Mirage
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bali Dynasty Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Discovery Kartika
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ayodya Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Inaya Bali
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Melia
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The westin
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
hilton bali
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand hyatt
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Padma Resort Legian
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sofitel
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Laguna
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rimba Jimbaran
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

22450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

نرخ های فوق براساس پایين ترین نرخ کلاس پروازی بوده و در صورت تغيير کلاس پروازی ، مبلغ تور تغيير خواهد یافت*

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به کوالالامپور و ادامه مسیر با پرواز داخلی - 7 شب اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای انگلیسی زبان در بالی - گشت شهری به همراه سیم کارت - بیمه مسافرتی

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید + پرینت بانکی تمکن به لاتین به ازاء هر نفر ده میلیون تومان + کپی کارت ملی + کپی شناسنامه تمام صفحات

توضیحات :

  1. نرخ کودک زير 2 سال 30.000.000 ریال می‌باشد
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد می‌باشد
  3. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است
  4. در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می‌گردد
  5. مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده خودمسافر می‌باشد
  6. طبق دستورالعمل جدید از اداره گمرک مالزی از تاریخ 1 جولای 2017 مالیات جهانگردی بر اساس هتل روزانه از مسافرین به صورت مستقیم دریافت خواهد کرد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh