تلفن : 02188520828

تور بدروم لحظه آخری همسفر

6 شب و 7 روز

حرکت : 26 و 27 خرداد

Taban Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

ONOURA HOLIDAY VILLAGE

درجه هتل ALL

1980000 تومان

2210000 تومان

1750000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROSSO VERDE HOTEL

درجه هتل ALL

2140000 تومان

2460000 تومان

1830000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JASMIN BEACH

درجه هتل ALL

2140000 تومان

2460000 تومان

1830000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH RESORT

درجه هتل ALL

2210000 تومان

2560000 تومان

1870000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH RESORT

درجه هتل ALL

2330000 تومان

2730000 تومان

1920000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNDANCE RESORT BODRUM

درجه هتل U.ALL

2260000 تومان

2630000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BODRUM BAY HOTEL

درجه هتل ALL

2310000 تومان

2700000 تومان

1910000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BODRUM BAY HOTEL

درجه هتل ALL

2380000 تومان

2800000 تومان

1950000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISIS BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

2330000 تومان

2730000 تومان

1920000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISIS BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

2560000 تومان

3080000 تومان

2040000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DIAMOND OF BODRUM

درجه هتل ALL

2400000 تومان

2840000 تومان

1960000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY BODRUM

درجه هتل U.ALL

2490000 تومان

2980000 تومان

2010000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY BODRUM

درجه هتل U.ALL

2610000 تومان

3150000 تومان

2060000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL ASARLIK BEACH

درجه هتل U.ALL

2380000 تومان

2800000 تومان

1950000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB BLUE DREAM

درجه هتل ALL

2560000 تومان

3080000 تومان

2040000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KADIKALE RESORT

درجه هتل ALL

2630000 تومان

3180000 تومان

2070000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ERSAN RESORT

درجه هتل ALL

2630000 تومان

3180000 تومان

2070000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA BLANCHE RESORT & SPA

درجه هتل U.ALL

2650000 تومان

3220000 تومان

2090000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM

درجه هتل U.ALL

2720000 تومان

3320000 تومان

2120000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM

درجه هتل U.ALL

2790000 تومان

3430000 تومان

2120000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WOW BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

2810000 تومان

3460000 تومان

2170000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KEFALUKA RESORT

درجه هتل U.ALL

2950000 تومان

3670000 تومان

2240000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA BODRUM

درجه هتل U.ALL

2950000 تومان

3670000 تومان

2240000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON BODRUM TURKBUKU

درجه هتل U.ALL

3070000 تومان

3840000 تومان

2290000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA BLANCHE ISLAND

درجه هتل U.ALL

3140000 تومان

3950000 تومان

2330000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BODRUM

درجه هتل U.ALL

5380000 تومان

7310000 تومان

3450000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BODRUM

درجه هتل U.ALL

5610000 تومان

7650000 تومان

3560000 تومان

1290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
ONOURA HOLIDAY VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROSSO VERDE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JASMIN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB STANDARD
GREEN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL STANDARD
SUNDANCE RESORT BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BODRUM BAY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB STANDARD
BODRUM BAY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL STANDARD
ISIS BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB STANDARD LAND VIEW
ISIS BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
DIAMOND OF BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD VILLAGE
KERVANSARAY BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD HOTEL
ROYAL ASARLIK BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB BLUE DREAM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KADIKALE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ERSAN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA BLANCHE RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
YASMIN BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MYDOS STANDARD ROOM
YASMIN BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN STANDARD ROOM
WOW BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KEFALUKA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON BODRUM TURKBUKU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA BLANCHE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE ROOM GARDE VIEW
RIXOS PREMIUM BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE ROOM SEA VIEW

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر- 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای مسافرتی - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.
  2. نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان میباشد
  3. پرداخت 50% از مبلغ هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
  4. مسئولیت کنترل خروج از کشور و خسارت احتمالی آن بر عهده ی آژانس درخواست کننده و مسافر میباشد.
  5. هتل و پرواز چارتر و گارانتی بوده و غیر قابل استرداد میباشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh