تلفن : 02188520828
india-9508251305-3.jpg

تور گوا بمبئی کروز نوروز 99

8 شب و 9 روز

ویژه 29 اسفند و 5 فروردین

Air Arabia
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

NAGOA GRAND

درجه هتل B.B

THE EMERALD

درجه هتل B.B

510 دلار

730 دلار

330 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD

درجه هتل B.B

THE EMERALD

درجه هتل B.B

570 دلار

870 دلار

360 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

BAYWATCH RESORT

درجه هتل B.B

THE EMERALD

درجه هتل B.B

580 دلار

840 دلار

360 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN SUITES CANDOLIM

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

780 دلار

1230 دلار

440 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN SUITES CANDOLIM

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

780 دلار

1230 دلار

440 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

O HOTEL

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

770 دلار

1220 دلار

440 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

O HOTEL

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

770 دلار

1220 دلار

440 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

800 دلار

1150 دلار

450 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

800 دلار

1150 دلار

450 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU BEACH RESORT

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

820 دلار

1190 دلار

460 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU BEACH RESORT

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

820 دلار

1190 دلار

460 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE GOA

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

850 دلار

1290 دلار

470 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE GOA

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

850 دلار

1290 دلار

470 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERDIEN

درجه هتل B.B

HAYYAT REGENCY

درجه هتل B.B

860 دلار

1370 دلار

470 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERDIEN

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

860 دلار

1370 دلار

470 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

860 دلار

1370 دلار

470 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYYAT CENTRIC GOA

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

880 دلار

1420 دلار

480 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYYAT CENTRIC GOA

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

880 دلار

1420 دلار

480 دلار

280 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ
NAGOA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

510 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

730 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

330 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

570 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

870 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
BAYWATCH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

580 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

840 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES CANDOLIM
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

780 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1230 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES CANDOLIM
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

780 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1230 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
O HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

770 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1220 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
O HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

770 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1220 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

440 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

800 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1150 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

800 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1150 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

820 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1190 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

460 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

820 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1190 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

460 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE GOA
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1290 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE GOA
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1290 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERDIEN
درجه هتلدرجه هتل
HAYYAT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1370 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERDIEN
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1370 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1370 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYYAT CENTRIC GOA
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1420 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

480 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYYAT CENTRIC GOA
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1420 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

480 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

2 شهر:

5 شب گوا، 1 شب کروز، 2 شب بمبئی

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل، ویزا، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری، راهنمای محلی

مدارک مورد نیاز:

اسکن پاسپورت امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار.

تکمیل فرم مشخصات لاتین.

اسکن 2 قطعه عکس 5*5 زمینه سفید تمام رخ.

اسکن آخرین ویزای هند.

برنامه پروازی ایر عربیا:

IKA-SHJ----TUE 24 MAR----15:30----TUE 24 MAR-----17:00

SHJ-GOL----TUE 24 MAR----23:25----WED24 MAR-----04:05

-----------------------------------------------------------------------------

BOM-SHJ----THE 02APR----04:55----THU 02APR-----06:20

SHJ-IKA----THE 02APR----12:20----THU 02APR-----14:50

توضیحات :

  1. ورود به گوا و خروج از بمبئی می باشد.
  2. نوع ویزا 1 ماهه الکترونیک می‌باشد.
  3. خدمات کروز همراه با صبحانه و شام می‌باشد .
  4. نرخ نوزاد تا 2 سال برای تمامی هتل ها 100 دلار می باشد.
  5. هزینه بلیط به صورت جداگانه به مبالغ فوق اضافه می شود.
  6. خدمات هتل‌ها به صورت صبحانه بوده و در صورت درخواست خدمات ALL در مسیر گوا مبلغ مابه التفاوت محاسبه می‌گردد.
  7. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
  8. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh