تلفن : 02188520828
india-9508251305-5.jpg

تور بمبئی گوا نوروز 99

5 شب گوا +3 شب بمبئی

ویژه 29 اسفند و 5 فروردین

Air Arabia
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

NAGOA GRAND

درجه هتل B.B

THE EMERALD

درجه هتل B.B

450 دلار

730 دلار

250 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

BAYWATCH RESORT

درجه هتل B.B

THE EMERALD

درجه هتل B.B

500 دلار

820 دلار

270 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD

درجه هتل B.B

THE EMERALD

درجه هتل B.B

510 دلار

880 دلار

280 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN SUITES CANDOLIM

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

740 دلار

1300 دلار

370 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN SUITES CANDOLIM

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

740 دلار

1300 دلار

370 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

O HOTEL

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

740 دلار

1290 دلار

370 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

O HOTEL

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

740 دلار

1290 دلار

370 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

770 دلار

1240 دلار

380 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

770 دلار

1240 دلار

380 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

770 دلار

1240 دلار

380 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU BEACH RESORT

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

830 دلار

1360 دلار

400 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU BEACH RESORT

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

830 دلار

1360 دلار

400 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU BEACH RESORT

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

830 دلار

1360 دلار

400 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE GOA

درجه هتل B.B

LEELA MUMBAI

درجه هتل B.B

850 دلار

1470 دلار

410 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE GOA

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

850 دلار

1470 دلار

410 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE GOA

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

850 دلار

1470 دلار

410 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYYAT CENTRIC GOA

درجه هتل B.B

THE LALIT

درجه هتل B.B

870 دلار

1550 دلار

420 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYYAT CENTRIC GOA

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

870 دلار

1550 دلار

420 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

880 دلار

1590 دلار

430 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERDIEN

درجه هتل B.B

HAYYAT REGENCY

درجه هتل B.B

880 دلار

1590 دلار

430 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERDIEN

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

880 دلار

1590 دلار

430 دلار

190 دلار

هتل های 4 ستاره تاپ
NAGOA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

450 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

730 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

250 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
BAYWATCH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

820 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

510 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

880 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES CANDOLIM
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

740 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1300 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES CANDOLIM
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

740 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1300 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
O HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

740 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1290 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
O HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

740 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1290 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

370 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

770 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1240 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

770 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1240 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

770 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1240 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

830 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1360 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

400 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

830 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1360 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

400 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

830 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1360 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

400 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE GOA
درجه هتلدرجه هتل
LEELA MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1470 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE GOA
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1470 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE GOA
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1470 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYYAT CENTRIC GOA
درجه هتلدرجه هتل
THE LALIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

870 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1550 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

420 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYYAT CENTRIC GOA
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

870 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1550 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

420 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERDIEN
درجه هتلدرجه هتل
HAYYAT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERDIEN
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

به نرخ های فوق هزینه بلیط هواپیما اضافه می گردد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل، ویزا، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری، راهنمای محلی، پرواز داخلی

مدارک لازم:

اسکن پاسپورت امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار

اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی.

تکمیل فرم مشخصات لاتین

اسکن دو قطعه عکس 5*5 زمینه سفید تمام رخ

اسکن آخرین ویزای هند.

در این بخش برنامه روزانه تور به طور مفصل شرح داده شده :

روز اول:

ورود به فرودگاه گوا و ترانسفر به هتل محل اقامت

---------------------------------------------------------------

روز دوم:

گشت نیمروزی گوا: از صبح تا بعدازظهر را برای استراحت و گشت و گذار یا خرید در اختیار خواهیم داشت. بعدازظهر تور نیمروزی را با بازدید از کلیسای بوم عیسی آغاز میکنیم. در ادامه از کلیسای جامع SE ، موزه هنر مسیحی و معبد Mahalsa Hindu بازدید کرده و در پایان ترانسفر به هتل انجام میشود.

-----------------------------------------------------------

روز سوم : روز آزاد

روز چهارم : روز آزاد

روز پنجم : روز ازاد

-----------------------------------------------------------

روز ششم :

حرکت به سمت بمبئی: ترانسفر از گوا به بمبئی به صورت هوایی انجام میشود.

---------------------------------------------------------------

روز هفتم :

گشت تمام روز در بمبئی: ابتدا به دیدن دروازه هند میرویم در ادامه مسیر از ساختمانهای دانشگاه بمبئی، دیوان عالی بمبئی و بازار کرافورد بازدید میکنیم. سپس

بازدید از باغهای شهری، خانه شخصیتهای مهم بمبئی و منطقه معروف لباسشویی بمبئی بنام دوبی گات، را در برنامه داریم. در انتها نیز به دیدن معبد جین و

مارینه درایو میرویم.

--------------------------------------------------------------

پس از اتمام گشت به هتل رفته و ترانسفر به فرودگاه جهت بازگشت ایران انجام میشود.

توضیحات :

  1. نوع ویزا 1 ماهه الکترونیک میباشد.
  2. نرخ نوزاد (تا2سال) 100 دلار می باشد.
  3. این تور به صورت فردی برگزار میگردد
  4. RADISSON BLU BEACH RESORT نام کامل هتل گوا می باشد.
  5. نرخ پرواز داخلی بر اساس نرخ پایه محاسبه شده است.
  6. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
  7. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
  8. خدمات هتلها به صورت صبحانه بوده و در صورت درخواست خدمات ALL در مسیر گوا مبلغ مابه التفاوت محاسبه میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور کنیا

از ,2150 دلار

,7 شب و 8 روز

ویژه تعطیلات بهمن

Qatar Airways

تور بالی نوروز 99

از ,14100000تومان

,۶ شب بالی + 1 شب کوالالامپور

ویژه نوروز 99

Mahan Air

تور پوکت نوروز 99

از ,11100000تومان

,7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 99

Mahan Air

تور اروپا نوروز 99

از ,1190 یورو,11990000تومان

,از 4 شب تا 23 شب

نوروز 99

AMR