تلفن : 02188520828
THAIland-9508251443-33.jpg

تور بانکوک پاتایا

3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PJ WATER GATE

درجه هتل B.B

A-ONE STAR

درجه هتل B.B

4290000 تومان

4790000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS SATHORN

درجه هتل B.B

IBIS PATTAYA

درجه هتل B.B

4490000 تومان

5190000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BANGKOK PALAC

درجه هتل B.B

GARDEN SEA VIEW

درجه هتل B.B

4490000 تومان

5190000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA DMA

درجه هتل B.B

NOVA PLATINUM

درجه هتل B.B

4690000 تومان

5490000 تومان

4190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MANDARIN CENTER POINT

درجه هتل B.B

VISTA

درجه هتل B.B

4790000 تومان

5690000 تومان

4690000 تومان

4190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MONTIEN BANGKOK

درجه هتل B.B

SUNBEAM

درجه هتل B.B

4790000 تومان

5690000 تومان

4690000 تومان

4190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANI ATRIUM

درجه هتل B.B

AMARI RESIDENCE

درجه هتل B.B

4890000 تومان

5890000 تومان

4790000 تومان

4190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN SILOM

درجه هتل B.B

LONG BEACH

درجه هتل B.B

4890000 تومان

5890000 تومان

4790000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANI ATRIUM

درجه هتل B.B

THE HERITAGE PATTAYA

درجه هتل B.B

5090000 تومان

6290000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTARA WATER GATE

درجه هتل B.B

THE HERITAGE PATTAYA

درجه هتل B.B

5190000 تومان

6390000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIYOK SKY

درجه هتل B.B

AVANI RESORT

درجه هتل B.B

5390000 تومان

6990000 تومان

5390000 تومان

4390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK

درجه هتل B.B

DUSIT THAN

درجه هتل B.B

5490000 تومان

7090000 تومان

5390000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARI WATER GATE

درجه هتل B.B

AMARI PATTAYA

درجه هتل B.B

5590000 تومان

7190000 تومان

5390000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARI WATER GATE

درجه هتل B.B

ROYAL CLIFF

درجه هتل B.B

5790000 تومان

7590000 تومان

5590000 تومان

4590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTARA GRAND WORLD

درجه هتل B.B

ROYAL CLIFF

درجه هتل B.B

5890000 تومان

7790000 تومان

4590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTARA GRAND WORLD

درجه هتل B.B

CENTARA GRAND MIRAGE

درجه هتل B.B

6190000 تومان

8490000 تومان

4790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LEBUA STAT TOWER

درجه هتل B.B

ROYAL CLIFF

درجه هتل B.B

6290000 تومان

8590000 تومان

5990000 تومان

4790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PJ WATER GATE
درجه هتلدرجه هتل
A-ONE STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS SATHORN
درجه هتلدرجه هتل
IBIS PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BANGKOK PALAC
درجه هتلدرجه هتل
GARDEN SEA VIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA DMA
درجه هتلدرجه هتل
NOVA PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MANDARIN CENTER POINT
درجه هتلدرجه هتل
VISTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN BANGKOK
درجه هتلدرجه هتل
SUNBEAM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANI ATRIUM
درجه هتلدرجه هتل
AMARI RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN SILOM
درجه هتلدرجه هتل
LONG BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANI ATRIUM
درجه هتلدرجه هتل
THE HERITAGE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA WATER GATE
درجه هتلدرجه هتل
THE HERITAGE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIYOK SKY
درجه هتلدرجه هتل
AVANI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK
درجه هتلدرجه هتل
DUSIT THAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARI WATER GATE
درجه هتلدرجه هتل
AMARI PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARI WATER GATE
درجه هتلدرجه هتل
ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND WORLD
درجه هتلدرجه هتل
ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND WORLD
درجه هتلدرجه هتل
CENTARA GRAND MIRAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LEBUA STAT TOWER
درجه هتلدرجه هتل
ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان (مستقیم بانکوک) - ویزا - اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - بیمه مسافرتی - هر اتاق یک عدد سیم کارت - یک گشت شهری - راهنمای فارسی زبان

مدارک لازم:

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر

یک قطعه عکس 4*3

کپی شناسنامه و کارت ملی

پرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی

آدرس / تلفن / شغل و ایمیل

توضیحات :

  1. جهت رزرو 50 درصد مبلغ تور به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد. ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ 01 اسفند تسویه کامل گردند
  2. نرخ تور کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد
  3. هر مسافر به تعداد شب های اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد.
  4. کنترل گذرنامه از جهت اعتبار به عهده مسافر می باشد
  5. پرواز ماهان و هتل گارانتی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور دبی

از ,3310000تومان

,5 شب و 6 روز

Mahan Air

تور آنتالیا

از ,7990000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 7 و 8 و 9 شهریور

sun express

تور اسپانیا فرانسه

از ,11600000تومان

,3 شب بارسلون + 3 شب پاریس

ویژه تابستان 99

Mahan Air

تور کنیا

از ,2490 دلار

,8 شب و 9 روز

ویژه نوروز 99

Qatar Airways