تلفن : 02188520828
dxb-9508251307.jpg

تور دبی

3 شب و 4 روز

ویژه شهریور و مهر

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

ZAIN INTERNATIONAL

درجه هتل B.B

2830000 تومان

3200000 تومان

2365000 تومان

1790000 تومان

رقه هتل های 4 ستاره تاپ

SUN AND SANDS DOWNTOWN

درجه هتل B.B

2860000 تومان

3300000 تومان

0 تومان

1790000 تومان

رقه هتل های 4 ستاره تاپ

CITY AVENUE

درجه هتل B.B

2900000 تومان

3370000 تومان

2615000 تومان

1790000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS AL BARSHA

درجه هتل B.B

2980000 تومان

3525000 تومان

0 تومان

1790000 تومان

شیخ زائد هتل های 4 ستاره تاپ

DORUS

درجه هتل B.B

2910000 تومان

3390000 تومان

2565000 تومان

1790000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

NEW BLACK STONE

درجه هتل B.B

2970000 تومان

3525000 تومان

2465000 تومان

1790000 تومان

رقه هتل های 4 ستاره تاپ

LAND MARK RIQQA

درجه هتل B.B

2975000 تومان

3525000 تومان

2720000 تومان

1790000 تومان

رقه هتل های 4 ستاره تاپ

FLORA GRAND

درجه هتل B.B

3110000 تومان

3810000 تومان

2565000 تومان

1790000 تومان

رقه هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL ALBARSHA

درجه هتل B.B

3175000 تومان

3920000 تومان

0 تومان

1790000 تومان

شیخ زائد هتل های 4 ستاره تاپ

CITY SEASONS

درجه هتل B.B

3250000 تومان

4070000 تومان

2615000 تومان

1790000 تومان

سیتی سنتر هتل های 4 ستاره تاپ

CROWEN PLAZA DUBAI

درجه هتل B.B

3375000 تومان

4330000 تومان

1990000 تومان

1790000 تومان

شیخ زاید هتل های 4 ستاره تاپ

CANAL CENTRAL

درجه هتل B.B

3425000 تومان

4415000 تومان

2910000 تومان

1790000 تومان

بیزینس بی هتل های 4 ستاره تاپ

CROWEN PLAZA DEIRA

درجه هتل B.B

3425000 تومان

4440000 تومان

3035000 تومان

1790000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

STELLA DI MARE

درجه هتل B.B

3500000 تومان

4565000 تومان

2565000 تومان

1790000 تومان

مارینا هتل های 4 ستاره تاپ

VOCO

درجه هتل B.B

3720000 تومان

8015000 تومان

2815000 تومان

1790000 تومان

شیخ زاید هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK JUMEIRAH

درجه هتل B.B

4120000 تومان

5810000 تومان

3450000 تومان

1790000 تومان

جمیرا هتل های 4 ستاره تاپ

DUKES THE PALM

درجه هتل B.B

4220000 تومان

6010000 تومان

1990000 تومان

1790000 تومان

پالم هتل های 4 ستاره تاپ

JUMEIRAH CREEK SIDE

درجه هتل B.B

4395000 تومان

6100000 تومان

2665000 تومان

1790000 تومان

الفرهود هتل های 4 ستاره تاپ

HABTOOR GRAND

درجه هتل B.B

4515000 تومان

6600000 تومان

2565000 تومان

1790000 تومان

جمیرا هتل های 4 ستاره تاپ

LE ROYAL MERDIEN BEACH

درجه هتل B.B

4965000 تومان

7495000 تومان

1990000 تومان

1790000 تومان

جمیرا هتل های 4 ستاره تاپ

JUMEIRAH EMIRATES TOWERS

درجه هتل B.B

5375000 تومان

7695000 تومان

3060000 تومان

1790000 تومان

شیخ زاید هتل های 4 ستاره تاپ

NIKKI BEACH

درجه هتل B.B

5375000 تومان

8340000 تومان

0 تومان

1790000 تومان

پالم جمیرا هتل های 4 ستاره تاپ

W DUBAI THE PALM

درجه هتل B.B

5550000 تومان

8690000 تومان

0 تومان

1790000 تومان

پالم جمیرا هتل های 4 ستاره تاپ

CAESARS RESORT

درجه هتل H.B

6040000 تومان

10680000 تومان

1990000 تومان

1790000 تومان

بلو واتر هتل های 4 ستاره تاپ

JUMEIRAH BEACH

درجه هتل B.B

7065000 تومان

10870000 تومان

3560000 تومان

1790000 تومان

جمیرا هتل های 4 ستاره تاپ
ZAIN INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2365000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
SUN AND SANDS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
CITY AVENUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
IBIS AL BARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
DORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
NEW BLACK STONE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2465000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
LAND MARK RIQQA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
FLORA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
NOVOTEL ALBARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
CITY SEASONS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
CROWEN PLAZA DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
CANAL CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4415000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
بیزینس بی
توضیحات
CROWEN PLAZA DEIRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3035000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
STELLA DI MARE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4565000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
مارینا
توضیحات
VOCO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8015000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
MOVENPICK JUMEIRAH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
DUKES THE PALM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
JUMEIRAH CREEK SIDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2665000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
الفرهود
توضیحات
HABTOOR GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
LE ROYAL MERDIEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
JUMEIRAH EMIRATES TOWERS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
NIKKI BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
پالم جمیرا
توضیحات
W DUBAI THE PALM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
پالم جمیرا
توضیحات
CAESARS RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
بلو واتر
توضیحات
JUMEIRAH BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات

توجه:

برای تاریخ 30 و 31 شهریور مبلغ 500.000 تومان و برای تاریخ 3 مهر مبلغ 1.150.000 تومان به مبالغ فوق افزوده میگردد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر - 3 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ویزا - گشت طبق برنامه هتل

خدمات ویژه:

هتل جمیرا کریک ساید = پارک آبی نامحدود رایگان WILD WADI

هتل جمیرا امارات تاورز = ترانسفر VIP رایگان و پارک آبی نامحدود رایگان WILD WADI

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت مبلغ 70% از کل تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  3. هتل گارانتی و بلیط چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
  4. نرخ کودک زیردوسال با ویزا 520.000 تومان می باشد.
  5. در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد و در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh