تلفن : 02188520828
dxb-9508251307.jpg

تور دبی

5 شب و 6 روز

ویژه نوروز 99

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

SUN AND SAND D.T

درجه هتل B.B

6060000 تومان

7210000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELMON BOUTIQUE

درجه هتل B.B

6450000 تومان

7990000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELMON PALACE

درجه هتل B.B

6660000 تومان

8410000 تومان

6640000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DORUS

درجه هتل B.B

6740000 تومان

8570000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CITY AVENUE

درجه هتل B.B

6900000 تومان

8890000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CITY STAR

درجه هتل H.B

6960000 تومان

9020000 تومان

6730000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND CENTRAL

درجه هتل B.B

7020000 تومان

9110000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE LEELA

درجه هتل B.B

7020000 تومان

9110000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EXCELSIOR DOWN TOWN

درجه هتل B.B

7020000 تومان

9110000 تومان

7000000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND EXCELSIOR DIIRA

درجه هتل B.B

7210000 تومان

9510000 تومان

7180000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EMIRATES GRAND AP

درجه هتل B.B

7270000 تومان

9630000 تومان

7250000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORAL

درجه هتل B.B

7650000 تومان

10390000 تومان

7400000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CASSEL ALBARSHA

درجه هتل B.B

7680000 تومان

10450000 تومان

7600000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HYATT PLACE WASL DISTRICT

درجه هتل B.B

7790000 تومان

10670000 تومان

6670000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANI

درجه هتل B.B

7850000 تومان

10810000 تومان

7250000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CONTINENTAL

درجه هتل B.B

7860000 تومان

10810000 تومان

6390000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CARLTON PALACE

درجه هتل B.B

8000000 تومان

11100000 تومان

7890000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TWO SEASON

درجه هتل B.B

8260000 تومان

11610000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CITY SEASON

درجه هتل B.B

8350000 تومان

11790000 تومان

7830000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

A LOFT CITY CENTER

درجه هتل B.B

8410000 تومان

11910000 تومان

7350000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CROWN PLAZA DEIRA

درجه هتل B.B

8610000 تومان

12310000 تومان

7900000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BONINGTON

درجه هتل B.B

9110000 تومان

13310000 تومان

8600000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALBANDAR ROTANA

درجه هتل B.B

9520000 تومان

14130000 تومان

4550000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN CITY CENTER

درجه هتل B.B

9540000 تومان

14170000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CROWN SH-Z

درجه هتل B.B

9610000 تومان

14310000 تومان

4550000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL ALBARSHA

درجه هتل B.B

9950000 تومان

14990000 تومان

0 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAIRMONT SH-Z

درجه هتل B.B

10360000 تومان

15810000 تومان

8930000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRI LA

درجه هتل B.B

10860000 تومان

16810000 تومان

7940000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONRAD OR JW MARQUIS

درجه هتل B.B

10900000 تومان

16890000 تومان

8950000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

C CENTET THE PALM

درجه هتل B.B

13730000 تومان

22550000 تومان

10890000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAIRMONT THE PALM

درجه هتل H.B

14540000 تومان

24170000 تومان

13800000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE ROYAL MEREDIAN

درجه هتل B.B

15720000 تومان

26530000 تومان

13890000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS BAB ALBAHR

درجه هتل U.ALL

17880000 تومان

30500000 تومان

4950000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PRIMIUM

درجه هتل B.B

17970000 تومان

31050000 تومان

4550000 تومان

4350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
SUN AND SAND D.T
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELMON BOUTIQUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELMON PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8410000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY AVENUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE LEELA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXCELSIOR DOWN TOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND EXCELSIOR DIIRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EMIRATES GRAND AP
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CASSEL ALBARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT PLACE WASL DISTRICT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CARLTON PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TWO SEASON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY SEASON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
A LOFT CITY CENTER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CROWN PLAZA DEIRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BONINGTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALBANDAR ROTANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN CITY CENTER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CROWN SH-Z
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL ALBARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT SH-Z
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRI LA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONRAD OR JW MARQUIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
C CENTET THE PALM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT THE PALM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE ROYAL MEREDIAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS BAB ALBAHR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PRIMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

برای تاریخ های 28 و 29 اسفند و 1 فروردین به نرخ های فوق مبلغ 200.000 تومان افـــزوده می شود.

برای تاریخ های 6 و 7 و 8 و 9 و 10 فروردین مبلغ 200.000 تومان از نرخ های فوق کاســته میگردد.

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  2. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه‌التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)
  4. نرخ کودک زیر دو سال 1.590.000 تومان می‌باشد.
  5. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت امارات و یا تاخیر در صدور آن ، هتل و پرواز طبق قوانین کنسل میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh