تلفن : 02188520828
dxb-9508251307.jpg

تور دبی

5 شب و 6 روز

تابستان 98

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

IBIS DEIRA CITY CENTRE

درجه هتل B.B

2910000 تومان

3800000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS AL RIGGA

درجه هتل B.B

2910000 تومان

3800000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN & SANDS SEA VIEW

درجه هتل H.B

3030000 تومان

4090000 تومان

2380000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ZAIN INTERNATIONAL HOTEL

درجه هتل H.B

3040000 تومان

4060000 تومان

2890000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROVE CITY CENTRE

درجه هتل B.B

3260000 تومان

4170000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DORUS HOTEL

درجه هتل H.B

2890000 تومان

3770000 تومان

2780000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TELAL HOTEL APARTMENTS

درجه هتل B.B

2910000 تومان

3810000 تومان

2810000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORAL DEIRA

درجه هتل B.B

3090000 تومان

4170000 تومان

2670000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CASSELLS AL BARSHA

درجه هتل B.B

3110000 تومان

4200000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MERCURE HOTEL SUITES

درجه هتل B.B

3220000 تومان

4420000 تومان

2300000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GLORIA

درجه هتل B.B

3240000 تومان

4600000 تومان

3130000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL CITY CENTRE

درجه هتل B.B

3440000 تومان

4870000 تومان

2490000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CONTINENTAL

درجه هتل B.B

3490000 تومان

4950000 تومان

3270000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GAYA GRAND

درجه هتل B.B

3300000 تومان

4590000 تومان

3420000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORAL AL BARSHA

درجه هتل B.B

3630000 تومان

5240000 تومان

3190000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE WESTIN DUBAI

درجه هتل B.B

4180000 تومان

6740000 تومان

3550000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRI LA DUBAI

درجه هتل B.B

4270000 تومان

6520000 تومان

2300000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DUKES DUBAI

درجه هتل B.B

4290000 تومان

6570000 تومان

2300000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

W DUBAI

درجه هتل B.B

4860000 تومان

7700000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DOUBLE THREE BY HILTON

درجه هتل U.ALL

5330000 تومان

9640000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل B.B

6240000 تومان

10470000 تومان

2300000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS BAB AL BAHR

درجه هتل U.ALL

7540000 تومان

13050000 تومان

2300000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
IBIS DEIRA CITY CENTRE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS AL RIGGA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN & SANDS SEA VIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ZAIN INTERNATIONAL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROVE CITY CENTRE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DORUS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TELAL HOTEL APARTMENTS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORAL DEIRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CASSELLS AL BARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE HOTEL SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GLORIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL CITY CENTRE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GAYA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORAL AL BARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRI LA DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUKES DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
W DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLE THREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS BAB AL BAHR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

به دلیل نوسان قیمت درهم قیمت نهایی پکیج را با کانتر فروش چک نمایید.

برنامه پروازی:

شروع پروازها از 4 الی 10 فروردین می‌باشد.

ساعت پروازی صبح به ظهر است.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - ویزا - بیمه مسافرتی سامان - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  2. افرادی که دارای ویزا می‌باشند مبلغ 300.000 تومان از قیمت تور کسر می‌گردد.
  3. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  4. چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد، مابه التفاوت آن به عهده مسافر می‌باشد
  5. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه‌التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)
  6. نرخ کودک زیر دو سال 890.000 تومان می‌باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور روسیه

از ,9445000تومان

,3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ

حرکت : 24 خرداد

Nordwind Airlines

تور روسیه

از ,7590000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 18 شهریور

Iran Air

تور روسیه

از ,7990000 دلار

, 7 شب و 8 روز

حرکت : 25 شهریور

Iran Air

تور کنیا

از ,2300 دلار

,8 شب و 9 روز

ویژه نوروز 99

Qatar Airways