lebonan-9508251354.jpg

تور لبنان نوروز 97

7 شب و 8 روز

28 اسفند، 1، 6 و 8 فروردین

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

WITHE HOUSE

درجه هتل B.B

3200000 تومان

3950000 تومان

3200000 تومان

2550000 تومان

بیروت شرقی هتل های 4 ستاره تاپ

VEER BOUTIQUE HOTEL

درجه هتل B.B

3650000 تومان

4950000 تومان

3650000 تومان

2550000 تومان

بیروت - الحمرا هتل های 4 ستاره تاپ

PARISIAN

درجه هتل B.B

3750000 تومان

5000000 تومان

3750000 تومان

2550000 تومان

بیروت - عین المرسیه هتل های 4 ستاره تاپ

GEMS

درجه هتل B.B

3850000 تومان

5100000 تومان

3850000 تومان

2550000 تومان

بیروت - الحمرا هتل های 4 ستاره تاپ

ELITE

درجه هتل B.B

3950000 تومان

5150000 تومان

3950000 تومان

2550000 تومان

بیروت - الروشه هتل های 4 ستاره تاپ

BELAZUR

درجه هتل B.B

3950000 تومان

5350000 تومان

3950000 تومان

2550000 تومان

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

ARJAAN ROTANA

درجه هتل B.B

4500000 تومان

6250000 تومان

4500000 تومان

2750000 تومان

بیروت - الروشه هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل B.B

4350000 تومان

6050000 تومان

4350000 تومان

2750000 تومان

بیروت - الروشه هتل های 4 ستاره تاپ

PORTOMILIO

درجه هتل B.B

4550000 تومان

6350000 تومان

4550000 تومان

2750000 تومان

کسلیک هتل های 4 ستاره تاپ

PORTALUNA

درجه هتل B.B

4650000 تومان

6520000 تومان

4650000 تومان

2750000 تومان

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON MARTINEZ

درجه هتل B.B

4850000 تومان

6750000 تومان

4850000 تومان

2750000 تومان

بیروت - الحمرا هتل های 4 ستاره تاپ

GEFINOR ROTANA

درجه هتل B.B

5250000 تومان

7350000 تومان

5250000 تومان

2750000 تومان

بیروت - الحمرا هتل های 4 ستاره تاپ

LANCASTER PLAZA

درجه هتل B.B

5550000 تومان

7750000 تومان

5550000 تومان

2850000 تومان

بیروت - الروشه هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK

درجه هتل B.B

5850000 تومان

8650000 تومان

5850000 تومان

2850000 تومان

بیروت - الروشه هتل های 4 ستاره تاپ

KEMPINSKI

درجه هتل B.B

6650000 تومان

9450000 تومان

6650000 تومان

2850000 تومان

بیروت - الروشه هتل های 4 ستاره تاپ

LE ROYAL

درجه هتل B.B

6850000 تومان

10450000 تومان

6850000 تومان

2850000 تومان

طریق جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

PHOENICIA

درجه هتل B.B

7150000 تومان

10550000 تومان

7150000 تومان

2850000 تومان

بیروت - سولیدر هتل های 4 ستاره تاپ
WITHE HOUSE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت شرقی
توضیحات
VEER BOUTIQUE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الحمرا
توضیحات
PARISIAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - عین المرسیه
توضیحات
GEMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الحمرا
توضیحات
ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الروشه
توضیحات
BELAZUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
ARJAAN ROTANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الروشه
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الروشه
توضیحات
PORTOMILIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
کسلیک
توضیحات
PORTALUNA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
RADISSON MARTINEZ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الحمرا
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الحمرا
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الروشه
توضیحات
MOVENPICK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الروشه
توضیحات
KEMPINSKI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الروشه
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
طریق جونیه
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - سولیدر
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - 3 روز گشت شهری

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور روسیه جام جهانی 2018

از ,2999 دلار

,7 شب و 8 روز

ویژه جام جهانی 2018

Qeshm Airlines

تور روسیه جام جهانی 2018

از ,4450 دلار

,10 شب و 13 روز

ویژه جام جهانی 2018

Qeshm Airlines

تور روسیه جام جهانی 2018

از ,1999 دلار

,3 شب و 4 روز

ویژه جام جهانی 2018

Qeshm Airlines

تور کنیا نوروز 97

از ,14990000تومان

,8 شب و 9 روز

حرکت : 2 فروردین 1397

Emirates Airlines