تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 17 و 18 و 19 بهمن

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

4290000 تومان

4590000 تومان

3890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENDER HOTEL

درجه هتل ALL

4790000 تومان

5590000 تومان

4190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD DREAMS

درجه هتل U.ALL

5290000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL

5290000 تومان

6390000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEA LIFE

درجه هتل ALL

5290000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PORTOBELLO

درجه هتل ALL

5290000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

5290000 تومان

6690000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASKA LARA HOTEL

درجه هتل ALL

5490000 تومان

6690000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAME RESIDENCE LARA

درجه هتل ALL

5490000 تومان

6690000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

6690000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LIMAK LIMRA

درجه هتل ALL

5590000 تومان

6690000 تومان

4590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IC SANTAI FAMILY

درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

6690000 تومان

4590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IC GREEN PALACE

درجه هتل ALL

5590000 تومان

6690000 تومان

4590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

5790000 تومان

6890000 تومان

4590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS DOWNTOWN

درجه هتل ALL

5790000 تومان

7090000 تومان

4590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA AVSALLAR

درجه هتل U.ALL

5890000 تومان

7090000 تومان

4690000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

5890000 تومان

7090000 تومان

4690000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

6090000 تومان

7390000 تومان

4790000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERIA KREMLIN

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

7890000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PAPILLON AYSCHA

درجه هتل ALL

6190000 تومان

8290000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRENDY HOTEL

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

7590000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

7590000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA BELEK HOTEL

درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

7590000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELLIS DELUXE

درجه هتل ALL

6190000 تومان

7590000 تومان

4890000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE DELUXE

درجه هتل U.ALL

6490000 تومان

8790000 تومان

4990000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SPICE HOTEL

درجه هتل U.ALL

6490000 تومان

7990000 تومان

4990000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

6490000 تومان

7990000 تومان

4990000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BARUT LARA

درجه هتل U.ALL

6590000 تومان

8090000 تومان

5090000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل ALL

6690000 تومان

8290000 تومان

5090000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO GOLF

درجه هتل U.ALL

6790000 تومان

8490000 تومان

5190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8790000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8690000 تومان

5190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8690000 تومان

5190000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELA QUALITY

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8790000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل ALL

6990000 تومان

8790000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPREIAL

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8790000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VOYAGE BELEK

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

8790000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO DELUXE

درجه هتل U.ALL

7090000 تومان

8890000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORNELIA DELUXE

درجه هتل U.ALL

7090000 تومان

8890000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUSESI RESORT

درجه هتل U.ALL

7090000 تومان

8890000 تومان

5290000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORNELIA DIAMOND

درجه هتل U.ALL

7690000 تومان

9790000 تومان

5590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل U.ALL

7690000 تومان

9790000 تومان

5590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

7690000 تومان

10290000 تومان

5590000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL

7890000 تومان

9990000 تومان

5690000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC MARDAN

درجه هتل U.ALL

7990000 تومان

10290000 تومان

5790000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل ALL

8590000 تومان

11190000 تومان

6090000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

REGNUM CARYA

درجه هتل U.ALL

11790000 تومان

16690000 تومان

7690000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAXX ROYAL BELEK

درجه هتل U.ALL

12090000 تومان

17290000 تومان

7790000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENDER HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA LIFE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PORTOBELLO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASKA LARA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LIMAK LIMRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IC SANTAI FAMILY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IC GREEN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA AVSALLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTERIA KREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PAPILLON AYSCHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRENDY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA BELEK HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUENO GOLF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPREIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VOYAGE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUENO DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORNELIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUSESI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORNELIA DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC MARDAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
  2. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  5. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  6. در هتل های رویال هالیدی و وینگز و سگینوس کودک بالای 7 سال و در هتل های کارمیر و کنکرد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh