تور آنتالیا نوروز 97

6 شب و 7 روز

ویژه نوروز 97

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

DREAM WORLD AQUA

درجه هتل U.ALL
2549000 2899000 1999000 1899000

DIAMOND CLUB

درجه هتل ALL
2649000 2999000 2259000 1899000

FAME RESIDENCE KEMER

درجه هتل U.ALL
2669000 2999000 2299000 1899000

GRAND PARK LARA

درجه هتل ALL
2799000 3149000 2349000 1899000

CLUB HOTEL SERA PARK

درجه هتل U.ALL
2799000 3199000 2399000 1899000

LIMAK LIMRA PARK

درجه هتل ALL
2799000 3199000 2349000 1899000

AKKA ALINDA

درجه هتل ALL
2799000 3199000 2349000 1899000

DIAMOND PREMIUM

درجه هتل U.ALL
2849000 3199000 2399000 1899000

LARA FAMILY CLUB

درجه هتل U.ALL
2849000 3299000 2399000 1899000

RAMADA RESORT

درجه هتل U.ALL
2899000 3399000 2399000 1899000

KILKYA

درجه هتل U.ALL
2849000 3199000 2399000 1899000

CLUB HOTEL SERA CLUB

درجه هتل U.ALL
2849000 3299000 2399000 1899000

GRAND HABER

درجه هتل ALL
2899000 3199000 2359000 1899000

CLUB HOTEL SERA ELEGANCE

درجه هتل U.ALL
2949000 3399000 2399000 1899000

PORTO BELLO

درجه هتل ALL
2999000 3399000 2399000 1899000

PORTNATURE

درجه هتل U.ALL
2999000 3499000 2459000 1899000

MAGIC LIFE

درجه هتل U.ALL
2999000 3549000 2399000 1899000

AKKA ANTEDON

درجه هتل ALL
3099000 3599000 2499000 1899000

SHERWOOD BELEK

درجه هتل U.ALL
3099000 3599000 2469000 1899000

CRYSTAL TAT BEACH

درجه هتل ALL
3149000 3699000 2499000 1899000

ORANGE COUNTY

درجه هتل U.ALL
3149000 3699000 2499000 1899000

FAME RESIDENCE LARA

درجه هتل U.ALL
3149000 3699000 2449000 1899000

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL
3149000 3799000 2499000 1899000

BELLIS DELUXE

درجه هتل U.ALL
3249000 3949000 2569000 1899000

SPICE HOTEL

درجه هتل U.ALL
3149000 3799000 2399000 1899000

WOW TOPKAPI

درجه هتل U.ALL
3269000 3999000 2499000 1899000

ADALYA ELITE

درجه هتل U.ALL
3449000 4199000 2669000 1899000

WOW KREMLIN

درجه هتل U.ALL
3379000 4099000 2599000 1899000

IC GREEN PALACE

درجه هتل U.ALL
3399000 4099000 2599000 1899000

BAIA

درجه هتل U.ALL
3349000 4099000 2569000 1899000

LIBERTY

درجه هتل U.ALL
3499000 4299000 2699000 1899000

CONCORD

درجه هتل U.ALL
3499000 4199000 2699000 1899000

ELA QUALITY

درجه هتل U.ALL
3599000 4399000 2749000 1899000

SHERWOOD LARA

درجه هتل U.ALL
3599000 5349000 2749000 1899000

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL
3659000 4449000 2799000 1899000

SUSESI

درجه هتل U.ALL
3749000 4599000 2799000 1899000

TITANIC LARA

درجه هتل U.ALL
3849000 4749000 2869000 1899000

BARUT

درجه هتل U.ALL
3899000 4799000 2899000 1899000

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL
3999000 5099000 2999000 1899000

ROYAL HOLIDAY

درجه هتل U.ALL
3999000 5199000 2899000 1899000

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL
4099000 5099000 2999000 1899000

MARDAN PALACE

درجه هتل U.ALL
4299000 5599000 3099000 1899000

KEMPINSKI DOME

درجه هتل U.ALL
4299000 5399000 3099000 1899000

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL
4549000 5799000 3199000 1899000

RIXOS PREMIUM

درجه هتل U.ALL
4899000 6199000 3399000 1899000

REGNUM CARYA

درجه هتل U.ALL
5199000 6799000 3599000 1899000
DREAM WORLD AQUA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2549000
نرخ اتاق 1 تخته
2899000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1999000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND CLUB
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2649000
نرخ اتاق 1 تخته
2999000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2259000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
FAME RESIDENCE KEMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2669000
نرخ اتاق 1 تخته
2999000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2299000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2799000
نرخ اتاق 1 تخته
3149000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2349000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2799000
نرخ اتاق 1 تخته
3199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
LIMAK LIMRA PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2799000
نرخ اتاق 1 تخته
3199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2349000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
AKKA ALINDA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2799000
نرخ اتاق 1 تخته
3199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2349000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2849000
نرخ اتاق 1 تخته
3199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2849000
نرخ اتاق 1 تخته
3299000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
3399000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
KILKYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2849000
نرخ اتاق 1 تخته
3199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA CLUB
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2849000
نرخ اتاق 1 تخته
3299000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HABER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
3199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2359000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2949000
نرخ اتاق 1 تخته
3399000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
PORTO BELLO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2999000
نرخ اتاق 1 تخته
3399000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
PORTNATURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2999000
نرخ اتاق 1 تخته
3499000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2459000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAGIC LIFE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2999000
نرخ اتاق 1 تخته
3549000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
AKKA ANTEDON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3099000
نرخ اتاق 1 تخته
3599000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2499000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3099000
نرخ اتاق 1 تخته
3599000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2469000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL TAT BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3149000
نرخ اتاق 1 تخته
3699000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2499000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3149000
نرخ اتاق 1 تخته
3699000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2499000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3149000
نرخ اتاق 1 تخته
3699000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2449000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3149000
نرخ اتاق 1 تخته
3799000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2499000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3249000
نرخ اتاق 1 تخته
3949000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2569000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3149000
نرخ اتاق 1 تخته
3799000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
WOW TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3269000
نرخ اتاق 1 تخته
3999000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2499000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
ADALYA ELITE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3449000
نرخ اتاق 1 تخته
4199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2669000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
WOW KREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3379000
نرخ اتاق 1 تخته
4099000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2599000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
IC GREEN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3399000
نرخ اتاق 1 تخته
4099000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2599000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3349000
نرخ اتاق 1 تخته
4099000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2569000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
LIBERTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3499000
نرخ اتاق 1 تخته
4299000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2699000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3499000
نرخ اتاق 1 تخته
4199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2699000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3599000
نرخ اتاق 1 تخته
4399000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2749000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3599000
نرخ اتاق 1 تخته
5349000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2749000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3659000
نرخ اتاق 1 تخته
4449000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2799000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
SUSESI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3749000
نرخ اتاق 1 تخته
4599000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2799000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3849000
نرخ اتاق 1 تخته
4749000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2869000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3899000
نرخ اتاق 1 تخته
4799000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2899000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3999000
نرخ اتاق 1 تخته
5099000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2999000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3999000
نرخ اتاق 1 تخته
5199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2899000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4099000
نرخ اتاق 1 تخته
5099000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2999000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
MARDAN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4299000
نرخ اتاق 1 تخته
5599000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3099000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMPINSKI DOME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4299000
نرخ اتاق 1 تخته
5399000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3099000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4549000
نرخ اتاق 1 تخته
5799000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3199000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4899000
نرخ اتاق 1 تخته
6199000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3399000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5199000
نرخ اتاق 1 تخته
6799000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3599000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1899000
موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هوایی با پرواز ترک سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل با منوی هتل - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  2. کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  4. قیمت کودک زیردوسال 200.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور آفریقای جنوبی نوروز 97

از ,12850000تومان

,8 شب و 9 روز

حرکت : 3 فروردین 97

Qatar Airways

تور کوالالامپور سنگاپور

از ,2680000تومان

,4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Qatar Airways

تور بالی سنگاپور

از ,4490000تومان

,4 شب بالی + 3 شب سنگاپور

اعتبار تا پایان خرداد

Qatar Airways

تور ارمنستان ارزان

از ,1980000تومان

,5 شب و 6 روز

ویژه نوروز 1396

Zagros airlines