تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 2 شهریور

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

USLAN

درجه هتل B.B

5540000 تومان

6450000 تومان

4700000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLORA SUITS

درجه هتل ALL

5950000 تومان

7000000 تومان

4900000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND KURDOGLU

درجه هتل H.B

6050000 تومان

7350000 تومان

5300000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARA HOTEL

درجه هتل ALL

6700000 تومان

8200000 تومان

5300000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PANORAMAHILL

درجه هتل ALL

7550000 تومان

9300000 تومان

5700000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE VISTA HOTEL

درجه هتل ALL

7600000 تومان

9600000 تومان

5750000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LADONIA ADAKULE

درجه هتل U.ALL

8350000 تومان

11450000 تومان

6150000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FANTASIA

درجه هتل ALL

8650000 تومان

11250000 تومان

6250000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND BLUE SKY

درجه هتل ALL

9100000 تومان

14200000 تومان

6690000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

9350000 تومان

12150000 تومان

6550000 تومان

3990000 تومان

CLUB ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH RESORT

درجه هتل ALL

9500000 تومان

15200000 تومان

6650000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT

درجه هتل ALL

9800000 تومان

12800000 تومان

6850000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLUE RESORT

درجه هتل U.ALL

10000000 تومان

13160000 تومان

6950000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

10550000 تومان

14490000 تومان

7300000 تومان

3990000 تومان

CLUB ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

INFINITY BY YELKEN

درجه هتل U.ALL

11300000 تومان

15000000 تومان

7650000 تومان

3990000 تومان

STD GARDEN هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS EPHESUS

درجه هتل U.ALL

12800000 تومان

18990000 تومان

8450000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل U.ALL

13990000 تومان

19000000 تومان

8950000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
USLAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLORA SUITS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PANORAMAHILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BLUE VISTA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LADONIA ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FANTASIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND BLUE SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB ROOM
توضیحات
TUSAN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB ROOM
توضیحات
INFINITY BY YELKEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
STD GARDEN
توضیحات
PALMWINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به ازمیر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

برنامه پروازی:

تاریخ رفت : 2 شهریور - ساعت 23:50 - شماره پرواز : 759

تاریخ برگشت : 10 شهریور - ساغت 03:20 - شماره پرواز : 758

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  2. نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
  3. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh