تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس

6 شب و 7 روز

حرکت : 22 تیر

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

SESIN HOTEL

درجه هتل H.B

3695000 تومان

4595000 تومان

2595000 تومان

1595000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SESIN HOTEL

درجه هتل ALL

3995000 تومان

4895000 تومان

2695000 تومان

1595000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB IDAS HOTEL

درجه هتل ALL

3895000 تومان

4695000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

WITHOUT BALCONY PROMO ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB IDAS HOTEL

درجه هتل ALL

3995000 تومان

4795000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

IDAS PARK HOTEL

درجه هتل ALL

3995000 تومان

4795000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

IDAS HOTEL

درجه هتل ALL

4195000 تومان

4995000 تومان

2595000 تومان

1595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

4595000 تومان

5895000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

4795000 تومان

6195000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

5195000 تومان

6695000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

5395000 تومان

6895000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

6095000 تومان

8295000 تومان

2595000 تومان

1595000 تومان

ROH هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

6195000 تومان

8395000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

LAND هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

6395000 تومان

8495000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

6595000 تومان

8695000 تومان

1995000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل U.ALL

6595000 تومان

8695000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

LAND هتل های 4 ستاره تاپ

IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل U.ALL

6895000 تومان

8995000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

6795000 تومان

8895000 تومان

3795000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

درجه هتل U.ALL

6995000 تومان

8795000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

LAND هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

درجه هتل U.ALL

7095000 تومان

8995000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

درجه هتل U.ALL

7195000 تومان

9195000 تومان

1995000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

7195000 تومان

8995000 تومان

3695000 تومان

1595000 تومان

LAND هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

7395000 تومان

9195000 تومان

3795000 تومان

1595000 تومان

SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT

درجه هتل ALL

7395000 تومان

9195000 تومان

3795000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT

درجه هتل ALL

7695000 تومان

9495000 تومان

3895000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON DALAMAN

درجه هتل U.ALL

9995000 تومان

14195000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

GARDEN VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON DALAMAN

درجه هتل U.ALL

10395000 تومان

14595000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

RIVER VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON DALAMAN

درجه هتل U.ALL

10795000 تومان

14995000 تومان

1995000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

D-RESORT GRAND AZUR

درجه هتل U.ALL

12795000 تومان

18595000 تومان

6895000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

D-RESORT GRAND AZUR

درجه هتل U.ALL

14295000 تومان

0 تومان

7395000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
SESIN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
SESIN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
CLUB IDAS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
WITHOUT BALCONY PROMO ROOM
توضیحات
CLUB IDAS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
IDAS PARK HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
IDAS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
ROH
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND
توضیحات
SNG+CHD=DBL
IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SNG+CHD=DBL
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
HILTON DALAMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN VIEW
توضیحات
HILTON DALAMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
RIVER VIEW
توضیحات
HILTON DALAMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
D-RESORT GRAND AZUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
D-RESORT GRAND AZUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز هواپیمایی قشم ایر - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات مندرج در جدول - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد.
  4. کودک 2 تا 6 سال بدون تخت و 7 تا 12 سال با تخت محسوب میگردد.

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید