تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس

6 شب و 7 روز

حرکت : 5 و 6 مهر

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CLUB PINETA

درجه هتل ALL

4295000 تومان

5495000 تومان

3495000 تومان

2795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PALMEA HOTEL

درجه هتل ALL

4995000 تومان

6395000 تومان

3495000 تومان

2795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PINETA DELUXE

درجه هتل ALL

5195000 تومان

6695000 تومان

3495000 تومان

2795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SESIN HOTEL

درجه هتل ALL

5395000 تومان

6995000 تومان

3495000 تومان

2795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

6295000 تومان

7995000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

STD MAIN BUILDING هتل های 4 ستاره تاپ

I.P IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل ALL

6695000 تومان

8595000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

I.P IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل ALL

6995000 تومان

9195000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

6695000 تومان

8595000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

BUNGALOW هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

6995000 تومان

9195000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

STD LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

7295000 تومان

9795000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

6995000 تومان

9195000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

7295000 تومان

9795000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

7695000 تومان

10195000 تومان

4795000 تومان

2795000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

7495000 تومان

9795000 تومان

4995000 تومان

2795000 تومان

PROMO ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

7795000 تومان

10195000 تومان

5195000 تومان

2795000 تومان

STD LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

8095000 تومان

10595000 تومان

5395000 تومان

2795000 تومان

STD SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
CLUB PINETA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PALMEA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PINETA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
SESIN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD MAIN BUILDING
توضیحات
I.P IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
I.P IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
BUNGALOW
توضیحات
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND VIEW
توضیحات
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
PROMO ROOM
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
STD SIDE SEA VIEW
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به دنیزلی - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

برنامه پروازی:

تاریخ رفت : 5 مهر- ساعت 19:00 - شماره پرواز : 765

تاریخ برگشت : 13 مهر - ساعت 22:10- شماره پرواز : 764

-----------------------------------------------------------------------------------

تاریخ رفت : 6 مهر- ساعت 22:35- شماره پرواز : 773

تاریخ برگشت : 14 مهر- ساغت 02:00 - شماره پرواز : 772

توضیحات :

  1. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونهه تعهدی ندارد.
  4. اعتبار لازم برای پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh