تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس نوروز 99

6 شب و 7 روز

ویژه نوروز 99

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

IDEAL PRIME SUN CONNECT

درجه هتل ALL

6695000 تومان

8695000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

6995000 تومان

9095000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

7495000 تومان

9795000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LALILA BLUE BAY

درجه هتل ALL

7495000 تومان

9795000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

7795000 تومان

10095000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

STD MAIN B هتل های 4 ستاره تاپ

IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل ALL

7995000 تومان

10395000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

I.P IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل ALL

8295000 تومان

10895000 تومان

5995000 تومان

4995000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE HOTEL

درجه هتل ALL

8295000 تومان

10895000 تومان

7195000 تومان

4995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE HOTEL

درجه هتل ALL

8495000 تومان

11195000 تومان

7295000 تومان

4995000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8495000 تومان

11195000 تومان

7195000 تومان

4995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8795000 تومان

11495000 تومان

7295000 تومان

4995000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8995000 تومان

11995000 تومان

7395000 تومان

4995000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G. YAZICI CLUB TURBAN

درجه هتل U.ALL

8995000 تومان

11995000 تومان

7495000 تومان

4995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل ALL

9195000 تومان

12495000 تومان

7495000 تومان

4995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل ALL

9595000 تومان

12995000 تومان

7695000 تومان

4995000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل ALL

9995000 تومان

13495000 تومان

7895000 تومان

4995000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
IDEAL PRIME SUN CONNECT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
LALILA BLUE BAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
STD MAIN B
توضیحات
IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
I.P IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
ELEGANCE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ELEGANCE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
G. YAZICI CLUB TURBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات

توجه:

پروازهای تاریخ 29 اسفند و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فروردین شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تاریخ حرکت:

پرواز همه روزه از 28 اسفند الی 12 فروردین

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با ایرباس ماهان به مقصد دنیزلی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - تور خرید

توضیحات :

  1. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونهه تعهدی ندارد.
  3. نرخ کودک زیر دو سال 390.000 تومان می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh