تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس نوروز 99

6 شب و 7 روز

ویژه نوروز 99

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

IDEAL PERL HOTEL

درجه هتل B.B

6295000 تومان

8295000 تومان

5295000 تومان

4595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

IDEAL PERL HOTEL

درجه هتل H.B

6495000 تومان

8595000 تومان

5395000 تومان

4595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

6995000 تومان

7995000 تومان

5395000 تومان

4595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

7390000 تومان

8790000 تومان

5790000 تومان

4595000 تومان

CLUB ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

7590000 تومان

9090000 تومان

5990000 تومان

4595000 تومان

MAIN B ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND IDEAL PREMIUM

درجه هتل ALL

7495000 تومان

8895000 تومان

6095000 تومان

4595000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

IDEAL PREMIUM BEACH

درجه هتل ALL

7795000 تومان

9195000 تومان

6195000 تومان

4595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

IDEAL PREMIUM BEACH

درجه هتل ALL

7895000 تومان

9395000 تومان

6295000 تومان

4595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G. YAZICI CLUB TURBAN

درجه هتل U.ALL

7990000 تومان

9390000 تومان

6390000 تومان

4590000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

7995000 تومان

9395000 تومان

6395000 تومان

4595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8195000 تومان

9695000 تومان

6495000 تومان

4595000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8495000 تومان

9990000 تومان

6595000 تومان

4595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

7795000 تومان

9345000 تومان

6695000 تومان

4595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

8195000 تومان

9995000 تومان

6995000 تومان

4595000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل ALL

7995000 تومان

9645000 تومان

7195000 تومان

4595000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل ALL

8145000 تومان

9945000 تومان

7295000 تومان

4595000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل ALL

8495000 تومان

10095000 تومان

7895000 تومان

4595000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
IDEAL PERL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
IDEAL PERL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB ROOM
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN B ROOM
توضیحات
GRAND IDEAL PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
IDEAL PREMIUM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
IDEAL PREMIUM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
G. YAZICI CLUB TURBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - به همراه تور شهری رایگان - تور خرید ازمیر رایگان

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 690.000 تومان می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.
  3. بیمه مسافرین بالای 60 سال مبلغ 70.000 تومان جداگانه از نرخ پکیج محاسبه می گردد.
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونهه تعهدی ندارد.
  5. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh