تلفن : 02188520828
kul-9508251313.jpg

تور کوالالامپور

7 شب و 8 روز

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CLUB DOLPHIN

درجه هتل B.B

5140000 تومان

5650000 تومان

0 تومان

3750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

5140000 تومان

5650000 تومان

0 تومان

3750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANI

درجه هتل B.B

5250000 تومان

6190000 تومان

4590000 تومان

3750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDPAIPER

درجه هتل B.B

5250000 تومان

6190000 تومان

4590000 تومان

3750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

METROPOL

درجه هتل B.B

5250000 تومان

6190000 تومان

4590000 تومان

3750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

5250000 تومان

6190000 تومان

4590000 تومان

3750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLAMINGO

درجه هتل B.B

5310000 تومان

6290000 تومان

4650000 تومان

3790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAY TOWER

درجه هتل B.B

5310000 تومان

6290000 تومان

4650000 تومان

3790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COSMO

درجه هتل B.B

5640000 تومان

6990000 تومان

4850000 تومان

3850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VIVATEL HOTEL

درجه هتل B.B

5690000 تومان

7090000 تومان

5050000 تومان

3850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

OAKWOOD

درجه هتل B.B

5690000 تومان

7090000 تومان

4950000 تومان

3850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN EXPRESS

درجه هتل B.B

5800000 تومان

7350000 تومان

4850000 تومان

3850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASSADOR ROW

درجه هتل B.B

5920000 تومان

7450000 تومان

5150000 تومان

3890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TAMU

درجه هتل B.B

5920000 تومان

7550000 تومان

0 تومان

3890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOV HOTEL

درجه هتل B.B

5970000 تومان

7650000 تومان

0 تومان

3950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTANG

درجه هتل B.B

6020000 تومان

7790000 تومان

5390000 تومان

3950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL

درجه هتل B.B

6080000 تومان

7890000 تومان

5390000 تومان

3950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SERI PACIFIC

درجه هتل B.B

6130000 تومان

7990000 تومان

5390000 تومان

3950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC REGENCY

درجه هتل B.B

6130000 تومان

7990000 تومان

5390000 تومان

3950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA

درجه هتل B.B

6130000 تومان

7990000 تومان

5390000 تومان

3950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS HOTEL

درجه هتل B.B

6240000 تومان

8190000 تومان

5450000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FURAMA

درجه هتل B.B

6240000 تومان

8190000 تومان

5450000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORUS

درجه هتل B.B

6410000 تومان

8550000 تومان

5450000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE

درجه هتل B.B

6460000 تومان

8650000 تومان

5490000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DORSET REGENCY

درجه هتل B.B

6460000 تومان

8650000 تومان

5490000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPIANA

درجه هتل B.B

6460000 تومان

8650000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA HOTEL

درجه هتل B.B

6570000 تومان

8890000 تومان

0 تومان

4050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

6680000 تومان

9090000 تومان

5590000 تومان

4050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FREASER

درجه هتل B.B

6680000 تومان

9090000 تومان

5590000 تومان

4050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJAYA TIMES SQUAR

درجه هتل B.B

6900000 تومان

9550000 تومان

0 تومان

4090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILLENNUM

درجه هتل B.B

7020000 تومان

9750000 تومان

5950000 تومان

4090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN

درجه هتل B.B

7290000 تومان

10290000 تومان

6190000 تومان

4150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

7560000 تومان

10850000 تومان

6490000 تومان

4150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON

درجه هتل B.B

7560000 تومان

10850000 تومان

6590000 تومان

4150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE WESTIN

درجه هتل B.B

7890000 تومان

11550000 تومان

6790000 تومان

4190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRILA

درجه هتل B.B

8440000 تومان

12590000 تومان

7390000 تومان

4250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRADERS

درجه هتل B.B

8440000 تومان

12590000 تومان

7390000 تومان

4250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PAVILION

درجه هتل B.B

8440000 تومان

12590000 تومان

7390000 تومان

4250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARRIOT

درجه هتل B.B

8890000 تومان

13550000 تومان

7850000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
CLUB DOLPHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CHAINA TOWN
SANI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDPAIPER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
METROPOL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL MARKET
FLAMINGO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAY TOWER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COSMO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VIVATEL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OAKWOOD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASSADOR ROW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAMU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOV HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SERI PACIFIC
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FURAMA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DORSET REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPIANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FREASER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILLENNUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PAVILION
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JW MARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - 7 شب اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری در کوالا - سیم کارت

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. نرخ کودک زیر دوسال 450.000 تومان می باشد.
  5. برای مسافرین بالای 60 سال ، بیمه اجباری بوده و مبلغ آن جداگانه دریافت میگردد.
  6. قیمت بلیط براساس پایین ترین نرخ پروازی می باشد. لطفا قبل از رزرو با کانتر مربوطه هماهنگ فرمائید.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh