تلفن : 02188520828
kul-9508251313.jpg

تور کوالالامپور نوروز 99

7 شب کوالالامپور

ویژه نوروز 1399

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PACIFIC EXPERES CHINA TOWN

درجه هتل B.B

10190000 تومان

11490000 تومان

10190000 تومان

9690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDIPIPER / METROPOL

درجه هتل B.B

10290000 تومان

11490000 تومان

10290000 تومان

9690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC EXPERESCENTRAL MARKET/MY HOTEL/ARENA

درجه هتل B.B

10450000 تومان

11650000 تومان

10450000 تومان

9690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLAMINGO / MAY TOWER

درجه هتل B.B

10590000 تومان

11940000 تومان

10590000 تومان

9750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN EXPRESS

درجه هتل B.B

10990000 تومان

12750000 تومان

10990000 تومان

9790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASSADOR

درجه هتل B.B

11090000 تومان

12890000 تومان

11090000 تومان

9790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VIVATEL

درجه هتل B.B

11150000 تومان

13090000 تومان

11150000 تومان

9850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINGTANG/ROYAL

درجه هتل B.B

11350000 تومان

13490000 تومان

11350000 تومان

9890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS

درجه هتل B.B

11490000 تومان

13750000 تومان

11490000 تومان

9890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA / PACIFIC REGENCY

درجه هتل B.B

11590000 تومان

14050000 تومان

11590000 تومان

9950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VERDANTHILL

درجه هتل B.B

11590000 تومان

14050000 تومان

0 تومان

9950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FURAMA / MERCURE / RAMADA KLCC

درجه هتل B.B

11730000 تومان

14350000 تومان

11730000 تومان

9990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORD / IMPIANA

درجه هتل B.B

11790000 تومان

14450000 تومان

11790000 تومان

9990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FEDERAL / CORUS / DORSET REGENCY

درجه هتل B.B

11870000 تومان

14590000 تومان

11870000 تومان

9990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA

درجه هتل B.B

11950000 تومان

14890000 تومان

11950000 تومان

10090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

12150000 تومان

15150000 تومان

12150000 تومان

10090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJAYA

درجه هتل B.B

12250000 تومان

15350000 تومان

0 تومان

10090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FREASER

درجه هتل B.B

12640000 تومان

15990000 تومان

12640000 تومان

10150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILLENNIUM / SHERATON

درجه هتل B.B

13190000 تومان

17390000 تومان

13190000 تومان

10250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

13190000 تومان

17390000 تومان

13190000 تومان

10250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE WESTIN

درجه هتل B.B

13650000 تومان

18250000 تومان

13650000 تومان

10350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRILA

درجه هتل B.B

13690000 تومان

18250000 تومان

13690000 تومان

10350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EQ KUALALUMPUR

درجه هتل B.B

13890000 تومان

19350000 تومان

13890000 تومان

10390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PAVILION

درجه هتل B.B

14350000 تومان

19450000 تومان

14350000 تومان

10450000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARRIOT

درجه هتل B.B

14890000 تومان

20750000 تومان

14890000 تومان

10490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PACIFIC EXPERES CHINA TOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDIPIPER / METROPOL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC EXPERESCENTRAL MARKET/MY HOTEL/ARENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLAMINGO / MAY TOWER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASSADOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VIVATEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINGTANG/ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA / PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VERDANTHILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FURAMA / MERCURE / RAMADA KLCC
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORD / IMPIANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FEDERAL / CORUS / DORSET REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FREASER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILLENNIUM / SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EQ KUALALUMPUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PAVILION
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JW MARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

پرواز ماهان - اقامت هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - یک گشت شهری در کوالا - راهنمای فارسی زبان - سیم کارت

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 950.000 می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و کنسلی ندارد.
  5. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  6. بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری و مبلغ آ به عهده مسافر است.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh