تلفن : 02188520828
kul-9508251313.jpg

تور کوالالامپور سنگاپور نوروز

4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور

ویژه نوروز 1397

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

COSMO

درجه هتل B.B

QUALITY MARLOW

درجه هتل B.B

5052000 تومان

6015000 تومان

5010000 تومان

4310000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTANG

درجه هتل B.B

PARK SURIN

درجه هتل B.B

5120000 تومان

6190000 تومان

5095000 تومان

4355000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTANG

درجه هتل B.B

CHANCELLOR

درجه هتل B.B

5190000 تومان

6330000 تومان

5165000 تومان

4380000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL

درجه هتل B.B

PARK SURIN

درجه هتل B.B

5260000 تومان

6425000 تومان

5240000 تومان

4445000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA

درجه هتل B.B

5415000 تومان

6745000 تومان

5375000 تومان

4495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPIANA

درجه هتل B.B

COPTHORNE KING

درجه هتل B.B

5485000 تومان

6880000 تومان

5395000 تومان

4540000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MERCURE

درجه هتل B.B

MERCURE

درجه هتل B.B

5530000 تومان

6965000 تومان

5510000 تومان

4550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPIANA

درجه هتل B.B

M SOCIAL

درجه هتل B.B

5555000 تومان

7110000 تومان

5510000 تومان

4560000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC REGENCY

درجه هتل B.B

FOUR POINT SHERATON

درجه هتل B.B

5690000 تومان

7285000 تومان

5575000 تومان

4595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELEMENT BY VISITING

درجه هتل B.B

ORCHARD PARADE

درجه هتل B.B

5780000 تومان

7465000 تومان

5645000 تومان

4640000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPIANA

درجه هتل B.B

FOUR POINT SHERATON

درجه هتل B.B

5845000 تومان

7595000 تومان

5755000 تومان

4685000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE

درجه هتل B.B

GRAND COPTHORNE WF

درجه هتل B.B

5985000 تومان

7830000 تومان

5920000 تومان

4745000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISTANA

درجه هتل B.B

SWISSOTEL STAMFORD

درجه هتل B.B

6210000 تومان

8280000 تومان

6120000 تومان

4840000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILLENNIUM

درجه هتل B.B

ONE FARRER

درجه هتل B.B

6300000 تومان

8460000 تومان

6170000 تومان

4875000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON

درجه هتل B.B

SHERATON

درجه هتل B.B

6390000 تومان

8640000 تومان

6300000 تومان

4910000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON

درجه هتل B.B

HILTON

درجه هتل B.B

6640000 تومان

9130000 تومان

6575000 تومان

5055000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILLENNIUM

درجه هتل B.B

HILTON

درجه هتل B.B

6710000 تومان

9265000 تومان

6615000 تومان

5055000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

J W MARRIOTT

درجه هتل B.B

MARINA MANDARIN

درجه هتل B.B

6815000 تومان

9495000 تومان

6680000 تومان

5095000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRADERS

درجه هتل B.B

HILTON

درجه هتل B.B

6865000 تومان

9585000 تومان

6775000 تومان

5110000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRADERS

درجه هتل B.B

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

7175000 تومان

10215000 تومان

7090000 تومان

5235000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

J W MARRIOTT

درجه هتل B.B

J W MARRIOTT

درجه هتل B.B

7190000 تومان

10260000 تومان

7115000 تومان

5235000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRADERS

درجه هتل B.B

SHANGRI LA

درجه هتل B.B

7245000 تومان

10345000 تومان

7135000 تومان

5265000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
COSMO
درجه هتلدرجه هتل
QUALITY MARLOW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5052000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6015000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
PARK SURIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
CHANCELLOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
PARK SURIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6425000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4445000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPIANA
درجه هتلدرجه هتل
COPTHORNE KING
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5485000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPIANA
درجه هتلدرجه هتل
M SOCIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
FOUR POINT SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7285000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELEMENT BY VISITING
درجه هتلدرجه هتل
ORCHARD PARADE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7465000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPIANA
درجه هتلدرجه هتل
FOUR POINT SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4685000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
GRAND COPTHORNE WF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5985000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4745000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ISTANA
درجه هتلدرجه هتل
SWISSOTEL STAMFORD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILLENNIUM
درجه هتلدرجه هتل
ONE FARRER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4875000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5055000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILLENNIUM
درجه هتلدرجه هتل
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9265000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5055000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
J W MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
MARINA MANDARIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9585000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6775000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10215000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5235000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
J W MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
J W MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7115000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5235000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRADERS
درجه هتلدرجه هتل
SHANGRI LA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7135000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5265000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

به تمامی مبالغ فوق 150.000 تومان افزوده می گردد

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - ویزای سنگاپور - اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - ترانسفر زمینی کوالا به سنگاپور به کوالا (5ساعت) - هر اتاق یک عدد سیم کارت - یک گشت نیم روزی در کوالا با ناهار - یک گشت نیم روزی در سنگاگور - بیمه مسافرتی

مدارک مورد نیاز :

پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار +1 قطعه عکس رنگی

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. ارسال 50% مبلغ کل تور در هنگام رزرواسیون الزامی است.
  3. آژانس همسفر هیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  4. مبلغ کودک زیر 2 سال 750.000 تومان میباشد.
  5. هر مسافر به تعداد شب های اقامت دارای صبحانه می باشد.
  6. به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ اتاق دو تخته تعلق میگیرد.
  7. نرخ هتل های پکیج فاقد هزینه مالیات جهانگردی اداره توریست مالزی می باشد و می بایست بابت هر شب اتاق در هتل های *3 مبلغ 5 و هتل های *4 مبلغ 10 و هتل های *5 مبلغ 20 رینگیت توسط مسافر در محل پرداخت شود.
  8. کودک 2 تا 5 سال بدون تخت و کودک 5 تا 12 سال با تخت محسوب میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh