تلفن : 02188520828
THAIland-9508251443-3.jpg

تور پاتایا

7 شب و 8 روز

اعتبار تا پایان شهریور

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

THE SUN PATTAYA

درجه هتل B.B

4790000 تومان

5790000 تومان

0 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ZIGN PATTAYA

درجه هتل B.B

4990000 تومان

5890000 تومان

4990000 تومان

4390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIND RESORT

درجه هتل B.B

5090000 تومان

6090000 تومان

5090000 تومان

4390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WELCOME PLAZA

درجه هتل B.B

5290000 تومان

6490000 تومان

5290000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN SHINE RESIDENCE

درجه هتل B.B

5290000 تومان

6490000 تومان

0 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FX PATTAYA

درجه هتل B.B

5390000 تومان

6590000 تومان

5390000 تومان

4590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVA EXPRESS

درجه هتل B.B

5690000 تومان

7290000 تومان

0 تومان

4690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CITRUS PARK

درجه هتل B.B

5690000 تومان

7290000 تومان

5690000 تومان

4690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JOMTIEN PALM BEACH

درجه هتل B.B

5990000 تومان

7890000 تومان

5990000 تومان

4690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MERCURE PATTAYA

درجه هتل B.B

5990000 تومان

7890000 تومان

5990000 تومان

4690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVA PLATINUM

درجه هتل B.B

5990000 تومان

7890000 تومان

5990000 تومان

4690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BALIHAIBAY RESORT

درجه هتل B.B

6090000 تومان

7990000 تومان

0 تومان

4790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VISTA HOTEL

درجه هتل B.B

6090000 تومان

8190000 تومان

6090000 تومان

4790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CITRUS GRAND PATTAYA

درجه هتل B.B

6190000 تومان

8290000 تومان

6190000 تومان

4790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEASON FIVE PATTAYA

درجه هتل B.B

6290000 تومان

8290000 تومان

6290000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARI RESIDENCE

درجه هتل B.B

6390000 تومان

8690000 تومان

6390000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GARDEN CLIFF

درجه هتل B.B

7090000 تومان

10090000 تومان

7090000 تومان

5090000 تومان

ساحلی هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PALAZZO

درجه هتل B.B

7290000 تومان

10590000 تومان

7290000 تومان

5190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANI RESORT

درجه هتل B.B

8090000 تومان

12090000 تومان

8090000 تومان

5490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN G

درجه هتل B.B

8290000 تومان

12490000 تومان

8290000 تومان

5590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CLIFF

درجه هتل B.B

8390000 تومان

12590000 تومان

8390000 تومان

5690000 تومان

ساحلی هتل های 4 ستاره تاپ
THE SUN PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ZIGN PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIND RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WELCOME PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN SHINE RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FX PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITRUS PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JOMTIEN PALM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BALIHAIBAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VISTA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITRUS GRAND PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEASON FIVE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARI RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی
توضیحات
GRAND PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN G
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5690000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی
توضیحات

توجه:

در صورت افزایش نرخ قیمت دلار نرخ های فوق تغییر خواهد کرد

جهت اطلاع از نرخ ها با آژانس تماس حاصل فرمایید

خدمات:

7 شب اقامت - پرواز ماهان - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh