THAIland-9508251443-3.jpg

تور پاتایا

7 شب و 8 روز

اعتبار تا 20 اسفند

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

THE SUN RESORT

درجه هتل B.B

2190000 تومان

2490000 تومان

2190000 تومان

2090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SIWALAI

درجه هتل B.B

2290000 تومان

2590000 تومان

2290000 تومان

2090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIND RESORT

درجه هتل B.B

2390000 تومان

2890000 تومان

2390000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WELCOME PLAZA

درجه هتل B.B

2390000 تومان

2890000 تومان

2390000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BESTON

درجه هتل B.B

2450000 تومان

2890000 تومان

2450000 تومان

2290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN CITY

درجه هتل B.B

2490000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

2290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVA EXPRESS

درجه هتل B.B

2690000 تومان

3490000 تومان

2290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GARDEN SEA VIEW

درجه هتل B.B

2750000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BALIHAI BAY

درجه هتل B.B

2790000 تومان

3590000 تومان

2790000 تومان

2390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVA PLATINUM

درجه هتل B.B

2790000 تومان

3690000 تومان

2790000 تومان

2490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTRA NOVA & SPA

درجه هتل B.B

2850000 تومان

3690000 تومان

2850000 تومان

2490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VISTA

درجه هتل B.B

2890000 تومان

3690000 تومان

2890000 تومان

2490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MERCURE PATAYA

درجه هتل B.B

2890000 تومان

3690000 تومان

2890000 تومان

2490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DISCOVERY

درجه هتل B.B

3090000 تومان

4290000 تومان

2590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GARDEN CLIFF

درجه هتل B.B

3190000 تومان

4390000 تومان

3190000 تومان

2590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PLAZZO

درجه هتل B.B

3290000 تومان

4590000 تومان

3290000 تومان

2590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN PATAYA G

درجه هتل B.B

3690000 تومان

5390000 تومان

3690000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARI ORCHID TOWER

درجه هتل B.B

3790000 تومان

5390000 تومان

3790000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
THE SUN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SIWALAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIND RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WELCOME PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BESTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN SEA VIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BALIHAI BAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRA NOVA & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VISTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE PATAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DISCOVERY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلی
GRAND PLAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN PATAYA G
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARI ORCHID TOWER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

برخی از هتل ها در تاریخ های خاص دارای افزایش نرخ می باشد. لطفا با کانتر مربوطه چک بفرمائید.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - ویزا - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - سیم کارت

توضیحات :

  1. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  3. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد.
  4. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور آفریقای جنوبی نوروز 97

از ,3550 دلار

,9 شب و 10 روز

حرکت : 4 فروردین 1397

Qatar Airways

تور پاتایا بانکوک

از ,1940000تومان

,4 شب پاتایا + 3 شب بانکوک

اعتبار تا پایان بهمن

Mahan Air

تور بانکوک پاتایا 7 شب نوروز 97

از ,3495000تومان

,7 شب و 8 روز

نوروز 97

Oman Air

تور پوکت نوروز 97

از ,4990000تومان

,7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 1397

Jet Asia