تلفن : 02188520828
THAIland-9508251443-2.jpg

تور پوکت نوروز 97

7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 1397

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

ASHLEE PLAZA

درجه هتل B.B

5090000 تومان

5790000 تومان

4590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG HERITAGE

درجه هتل B.B

5290000 تومان

6190000 تومان

5290000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ANDAKIRA

درجه هتل B.B

5290000 تومان

6190000 تومان

5290000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BEST WESTERN

درجه هتل B.B

5490000 تومان

6590000 تومان

5290000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL PARADIS

درجه هتل B.B

5590000 تومان

6790000 تومان

5590000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYATT PALACE PHUKET

درجه هتل B.B

5690000 تومان

6890000 تومان

5690000 تومان

4890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTARA BLUE MARINE

درجه هتل B.B

5790000 تومان

6990000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FISHERMAN

درجه هتل B.B

5890000 تومان

7090000 تومان

5890000 تومان

5090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA DEEVANA PATONG

درجه هتل B.B

5990000 تومان

7390000 تومان

5990000 تومان

5090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DEEVANA PLAZA

درجه هتل B.B

5990000 تومان

7490000 تومان

5990000 تومان

5090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SWISSOTEL PATONG

درجه هتل B.B

6090000 تومان

7690000 تومان

6090000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DUANGJITT

درجه هتل B.B

6190000 تومان

7790000 تومان

6190000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL RESORT

درجه هتل B.B

6390000 تومان

7990000 تومان

6390000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MILLENNIUM

درجه هتل B.B

6590000 تومان

7990000 تومان

6490000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG BY HILL

درجه هتل B.B

6690000 تومان

8390000 تومان

6690000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DIAMOND CLIFF

درجه هتل B.B

6790000 تومان

8490000 تومان

6790000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MERCURE

درجه هتل B.B

6890000 تومان

8890000 تومان

6890000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVISTA GRAND KARON

درجه هتل B.B

6990000 تومان

8990000 تومان

6990000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYATT REGENCY OCEANVIEW

درجه هتل B.B

7190000 تومان

9990000 تومان

7190000 تومان

5690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOT MERLIN BEACH

درجه هتل B.B

7490000 تومان

10590000 تومان

7490000 تومان

5790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTRARA GRAND BEACH

درجه هتل B.B

7990000 تومان

11390000 تومان

7990000 تومان

5890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARI PUKET

درجه هتل B.B

8190000 تومان

11190000 تومان

8190000 تومان

6790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

OUTRIGGER

درجه هتل B.B

8490000 تومان

12490000 تومان

8490000 تومان

6790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERIDIEN

درجه هتل B.B

9090000 تومان

13190000 تومان

9090000 تومان

6990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PARADIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYATT PALACE PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA BLUE MARINE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DEEVANA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISSOTEL PATONG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUANGJITT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MILLENNIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG BY HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVISTA GRAND KARON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYATT REGENCY OCEANVIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARRIOT MERLIN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRARA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARI PUKET
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OUTRIGGER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان مستقیم به پوکت - ویزا - اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - هر اتاق یک عدد سیم کارت - یک گشت شهری - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  3. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.
  4. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  5. نرخ کودک زیر دوسال 890.000 تومان می باشد.
  6. هر مسافر به تعداد شب های اقامت صبحانه دریافت میکند و به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دوتخته تعلق میگیرد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید