تلفن : 02188520828
THAIland-9508251443-2.jpg

تور پوکت نوروز 99

7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 99

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

SHARAYA RESIDENCE

درجه هتل B.B

11100000 تومان

12260000 تومان

0 تومان

8580000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CROWN

درجه هتل B.B

11390000 تومان

12840000 تومان

9450000 تومان

8680000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

NATURAL RESORT

درجه هتل B.B

11770000 تومان

13610000 تومان

9740000 تومان

8780000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

PJ PATONG

درجه هتل B.B

11970000 تومان

14000000 تومان

0 تومان

8870000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DEL M RESORT

درجه هتل B.B

11970000 تومان

14770000 تومان

10510000 تومان

9070000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

BAUMANBURI

درجه هتل B.B

12160000 تومان

14380000 تومان

10130000 تومان

8970000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

BEL AIR

درجه هتل B.B

12160000 تومان

14380000 تومان

10130000 تومان

8970000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG HERITAGE

درجه هتل B.B

12350000 تومان

14580000 تومان

10220000 تومان

9070000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

ASHLEE PLAZA

درجه هتل B.B

12350000 تومان

14770000 تومان

10220000 تومان

9070000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

FISHERMENS HARBOUR URBAN

درجه هتل B.B

12550000 تومان

15160000 تومان

10420000 تومان

9160000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG BAY HILL

درجه هتل B.B

12840000 تومان

15740000 تومان

10710000 تومان

9260000 تومان

ONE BEDROOM SUITE هتل های 4 ستاره تاپ

ASHLEE HEIGHT

درجه هتل B.B

13030000 تومان

16120000 تومان

10900000 تومان

9350000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS PATONG

درجه هتل B.B

13320000 تومان

16700000 تومان

0 تومان

9450000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

THE ROYAL PARADISE

درجه هتل B.B

13510000 تومان

17090000 تومان

11190000 تومان

9450000 تومان

SUP PARADISE هتل های 4 ستاره تاپ

DEEVANA PATONG RESORT & SPA

درجه هتل B.B

13710000 تومان

17470000 تومان

11480000 تومان

9550000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

SLEEP WITH ME

درجه هتل B.B

13800000 تومان

17670000 تومان

11580000 تومان

9450000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

DEEVANA PLAZA

درجه هتل B.B

13900000 تومان

17860000 تومان

11580000 تومان

9640000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

MILLENNIUM RESORT

درجه هتل B.B

14000000 تومان

18050000 تومان

11770000 تومان

9740000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

SWISSOTEL HOTEL PHUKET

درجه هتل B.B

14000000 تومان

18050000 تومان

12060000 تومان

9930000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

DUANGJIT RESORT

درجه هتل B.B

14770000 تومان

19600000 تومان

12450000 تومان

10030000 تومان

DELUXE GARDEN WING هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL PHUKET RESORT

درجه هتل B.B

15060000 تومان

20180000 تومان

12740000 تومان

10220000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG MERLIN

درجه هتل B.B

15250000 تومان

20570000 تومان

12830000 تومان

10220000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

CREST RESORT & POOL VILLAS

درجه هتل B.B

15250000 تومان

20570000 تومان

12830000 تومان

10220000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

DUANGJIT RESORT

درجه هتل B.B

15640000 تومان

21340000 تومان

13220000 تومان

10320000 تومان

PREMIER DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

PHUKET GRACELAND

درجه هتل B.B

15830000 تومان

21720000 تومان

13410000 تومان

10420000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

THAVORN BEACH VILLAGE RESORT

درجه هتل B.B

16120000 تومان

22300000 تومان

13610000 تومان

10510000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MERCURE PATONG

درجه هتل B.B

16120000 تومان

22300000 تومان

13610000 تومان

10510000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

AVISTA HIDEWAY

درجه هتل B.B

16310000 تومان

22690000 تومان

13800000 تومان

10610000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

DUANGJIT RESORT

درجه هتل B.B

16510000 تومان

23080000 تومان

13990000 تومان

10710000 تومان

GARDEN DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

CROWNE PLAZA

درجه هتل B.B

16600000 تومان

23270000 تومان

14180000 تومان

10510000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

KALIMA RESORT AND SPA

درجه هتل B.B

17280000 تومان

24620000 تومان

14670000 تومان

11000000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

CENTARA GRAND BEACH

درجه هتل B.B

19120000 تومان

28290000 تومان

16310000 تومان

11770000 تومان

DIXOCIEN هتل های 4 ستاره تاپ

AMARI

درجه هتل B.B

19310000 تومان

28680000 تومان

16500000 تومان

11870000 تومان

SUPOCEAN هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOTT RESORT MERLIN BEACH

درجه هتل B.B

19600000 تومان

29260000 تومان

16790000 تومان

11960000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

DUSIT THANI

درجه هتل B.B

21720000 تومان

33510000 تومان

18730000 تومان

12830000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARRIOTT

درجه هتل B.B

23080000 تومان

36210000 تومان

19980000 تومان

12740000 تومان

DLX GARDEN هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE

درجه هتل B.B

23950000 تومان

37950000 تومان

20750000 تومان

13030000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERIDIEN

درجه هتل B.B

24240000 تومان

38530000 تومان

20950000 تومان

13800000 تومان

DLX GARDEN هتل های 4 ستاره تاپ
SHARAYA RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8580000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
ROYAL CROWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8680000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
NATURAL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8780000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
PJ PATONG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8870000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
CASA DEL M RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9070000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
BAUMANBURI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8970000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
BEL AIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8970000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
PATONG HERITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9070000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
ASHLEE PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9070000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
FISHERMENS HARBOUR URBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9160000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
PATONG BAY HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9260000 تومان

موقعیت مکانی
ONE BEDROOM SUITE
توضیحات
ASHLEE HEIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9350000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
IBIS PATONG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9450000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
THE ROYAL PARADISE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9450000 تومان

موقعیت مکانی
SUP PARADISE
توضیحات
DEEVANA PATONG RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9550000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
SLEEP WITH ME
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9450000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
DEEVANA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9640000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
MILLENNIUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9740000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
SWISSOTEL HOTEL PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9930000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
DUANGJIT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10030000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE GARDEN WING
توضیحات
NOVOTEL PHUKET RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10220000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10220000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
CREST RESORT & POOL VILLAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10220000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
DUANGJIT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10320000 تومان

موقعیت مکانی
PREMIER DELUXE
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10420000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات
THAVORN BEACH VILLAGE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10510000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
GRAND MERCURE PATONG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10510000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
AVISTA HIDEWAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10610000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
DUANGJIT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10710000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN DELUXE
توضیحات
CROWNE PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10510000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
KALIMA RESORT AND SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
CENTARA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11770000 تومان

موقعیت مکانی
DIXOCIEN
توضیحات
AMARI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11870000 تومان

موقعیت مکانی
SUPOCEAN
توضیحات
MARRIOTT RESORT MERLIN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11960000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
DUSIT THANI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12830000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
JW MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

23080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12740000 تومان

موقعیت مکانی
DLX GARDEN
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

23950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

37950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13030000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
LE MERIDIEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

24240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13800000 تومان

موقعیت مکانی
DLX GARDEN
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - ویزا - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای تور - ترانسفر فرودگاهی - سیم کارت - یک گشت شهری - بیمه مسافرتی

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - 2 قطعه عکس رنگی جدید تمام رخ پشت زمینه سفید - کپی شناسنامه و کارت ملی - فرم مشخصات فردی - پرینت حساب بانکی با مانده حداقل 15 میلیون تومان

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  3. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.
  4. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  5. نرخ کودک زیر دوسال 1.800.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh