تلفن : 02188520828
THAIland-9508251443-33.jpg

تور پوکت

7 شب و 8 روز

اعتبار تا پایان شهریور

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PATONG HOLIDAY

درجه هتل B.B

5690000 تومان

6290000 تومان

0 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NATURAL RESORT

درجه هتل B.B

5790000 تومان

6690000 تومان

5790000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE ALLANO

درجه هتل B.B

6090000 تومان

7090000 تومان

0 تومان

5590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAYSHORE OCEAN VIEW

درجه هتل B.B

6190000 تومان

7190000 تومان

6190000 تومان

5690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ANDATEL GRAND

درجه هتل B.B

6190000 تومان

7190000 تومان

6190000 تومان

5690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG HERITAG

درجه هتل B.B

6390000 تومان

7690000 تومان

6390000 تومان

5690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE MARINA

درجه هتل B.B

6390000 تومان

7690000 تومان

6390000 تومان

5690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL PARADIS

درجه هتل B.B

6690000 تومان

8290000 تومان

6690000 تومان

5890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE GIG HOTEL

درجه هتل B.B

6890000 تومان

8690000 تومان

6890000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PHUKET ORCHID RESORT

درجه هتل B.B

6990000 تومان

8990000 تومان

6990000 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTARA KARON

درجه هتل B.B

7090000 تومان

9090000 تومان

0 تومان

5990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEA SUN SAND RESORT

درجه هتل B.B

7190000 تومان

9290000 تومان

7190000 تومان

6090000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE CHARM

درجه هتل B.B

7390000 تومان

9690000 تومان

7390000 تومان

6190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SWISSOTEL RESORT

درجه هتل B.B

7490000 تومان

9890000 تومان

7490000 تومان

6190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DUANGJITT

درجه هتل B.B

7690000 تومان

10290000 تومان

7690000 تومان

6290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL RESORT

درجه هتل B.B

8290000 تومان

11590000 تومان

8290000 تومان

6590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THAVORN BEACH

درجه هتل B.B

8390000 تومان

11690000 تومان

8390000 تومان

6690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CREST RESORT

درجه هتل B.B

8590000 تومان

12190000 تومان

8590000 تومان

6690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRACELAND

درجه هتل B.B

8990000 تومان

12290000 تومان

8990000 تومان

7290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MERCURE

درجه هتل B.B

8990000 تومان

12790000 تومان

8990000 تومان

6890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DIAMOND CLIFF

درجه هتل B.B

8990000 تومان

12790000 تومان

8990000 تومان

6890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HYATT REGENCY

درجه هتل B.B

9290000 تومان

13390000 تومان

9290000 تومان

6890000 تومان

ساحلی هتل های 4 ستاره تاپ

AVISTA HIDEWAY

درجه هتل B.B

9590000 تومان

14190000 تومان

9590000 تومان

7190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE MERIDIEN

درجه هتل B.B

10290000 تومان

15590000 تومان

10290000 تومان

7490000 تومان

ساحلی هتل های 4 ستاره تاپ
PATONG HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NATURAL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE ALLANO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAYSHORE OCEAN VIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ANDATEL GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG HERITAG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE MARINA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PARADIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE GIG HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PHUKET ORCHID RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA KARON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA SUN SAND RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE CHARM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISSOTEL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUANGJITT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THAVORN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CREST RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRACELAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND CLIFF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6890000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی
توضیحات
AVISTA HIDEWAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERIDIEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7490000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی
توضیحات

توجه:

در صورت افزایش نرخ قیمت دلار نرخ های فوق تغییر خواهد کرد

جهت اطلاع از نرخ ها با آژانس تماس حاصل فرمایید

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز هواپیمایی ماهان - پرواز رفت و برگشت از بانکوک به پوکت - 7 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و کنسلی ندارد.
  4. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با تلفن 88520828 تماس حاصل فرمائید.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh