تلفن : 02188520828
THAIland-9508251443-33.jpg

تور پوکت

7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 99

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

sharaya residence

درجه هتل B.B

11220000 تومان

12300000 تومان

0 تومان

8750000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

royal crown

درجه هتل B.B

11610000 تومان

13080000 تومان

9630000 تومان

8850000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

natural resort

درجه هتل B.B

12000000 تومان

13870000 تومان

9930000 تومان

8950000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PJ Patong Resortel

درجه هتل B.B

12200000 تومان

14260000 تومان

0 تومان

9050000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Casa Del M Resort

درجه هتل B.B

12200000 تومان

15040000 تومان

10710000 تومان

9240000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BEL AIR

درجه هتل B.B

12400000 تومان

14650000 تومان

10320000 تومان

9140000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Patong Heritage

درجه هتل B.B

12590000 تومان

14850000 تومان

10420000 تومان

9240000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Baumanburi

درجه هتل B.B

13280000 تومان

16410000 تومان

11010000 تومان

9540000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Ashlee Plaza

درجه هتل B.B

13470000 تومان

16810000 تومان

0 تومان

9540000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Ibis Patong

درجه هتل B.B

13570000 تومان

17000000 تومان

0 تومان

9630000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Royal Paradise Hotel & Spa

درجه هتل B.B

13770000 تومان

17390000 تومان

11400000 تومان

9630000 تومان

SUP PARADISE هتل های 4 ستاره تاپ

Deevana Patong Resort & Spa

درجه هتل B.B

13960000 تومان

17790000 تومان

11690000 تومان

9730000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Ashlee Height

درجه هتل B.B

14060000 تومان

17980000 تومان

11790000 تومان

9830000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

sleep with me

درجه هتل B.B

14060000 تومان

17980000 تومان

11790000 تومان

9630000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PATONG BAY HILL

درجه هتل B.B

14160000 تومان

18180000 تومان

11890000 تومان

9830000 تومان

ONE BEDROOM SUITE هتل های 4 ستاره تاپ

Deevana Plaza

درجه هتل B.B

14160000 تومان

18180000 تومان

11790000 تومان

9830000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Swissotel Hotel Phuket

درجه هتل B.B

14260000 تومان

18370000 تومان

12280000 تومان

10120000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Millennium Resort

درجه هتل B.B

14940000 تومان

19160000 تومان

13060000 تومان

10030000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

Duangit Resort

درجه هتل B.B

15040000 تومان

19940000 تومان

12670000 تومان

10220000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

Novotel Phuket Resort

درجه هتل B.B

15340000 تومان

20530000 تومان

12970000 تومان

10420000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

patong merlin

درجه هتل B.B

15530000 تومان

20920000 تومان

13600000 تومان

10420000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Crest Resort

درجه هتل B.B

15530000 تومان

20920000 تومان

13060000 تومان

10420000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Phuket graceland

درجه هتل B.B

16120000 تومان

22100000 تومان

13650000 تومان

10610000 تومان

DLX هتل های 4 ستاره تاپ

Thavorn Beach Village Resort

درجه هتل B.B

16410000 تومان

22690000 تومان

13850000 تومان

10710000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Duangit Resort

درجه هتل B.B

16810000 تومان

23470000 تومان

14240000 تومان

10910000 تومان

DLX هتل های 4 ستاره تاپ

Grand Mercure

درجه هتل B.B

16810000 تومان

23470000 تومان

14240000 تومان

10910000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Crowne Plaza Phuket

درجه هتل B.B

16900000 تومان

23670000 تومان

14440000 تومان

10710000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Avista Hideway

درجه هتل B.B

17100000 تومان

24060000 تومان

14530000 تومان

11010000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Kalima Resort and Spa

درجه هتل B.B

17590000 تومان

25040000 تومان

14930000 تومان

11200000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

Centra Grand Beach

درجه هتل B.B

19450000 تومان

28760000 تومان

16590000 تومان

11990000 تومان

DLX OCIEN هتل های 4 ستاره تاپ

Amari

درجه هتل B.B

19840000 تومان

29550000 تومان

16980000 تومان

12080000 تومان

SUPOCEAN هتل های 4 ستاره تاپ
sharaya residence
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8750000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
royal crown
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8850000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
natural resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8950000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PJ Patong Resortel
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9050000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Casa Del M Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9240000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BEL AIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9140000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Patong Heritage
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9240000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Baumanburi
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16410000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9540000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Ashlee Plaza
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9540000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Ibis Patong
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9630000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Royal Paradise Hotel & Spa
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9630000 تومان

موقعیت مکانی
SUP PARADISE
توضیحات
Deevana Patong Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9730000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Ashlee Height
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9830000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
sleep with me
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9630000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PATONG BAY HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9830000 تومان

موقعیت مکانی
ONE BEDROOM SUITE
توضیحات
Deevana Plaza
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9830000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Swissotel Hotel Phuket
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10120000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Millennium Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10030000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
Duangit Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10220000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
Novotel Phuket Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10420000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
patong merlin
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10420000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Crest Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10420000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Phuket graceland
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10610000 تومان

موقعیت مکانی
DLX
توضیحات
Thavorn Beach Village Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10710000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Duangit Resort
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10910000 تومان

موقعیت مکانی
DLX
توضیحات
Grand Mercure
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10910000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Crowne Plaza Phuket
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10710000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Avista Hideway
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11010000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Kalima Resort and Spa
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11200000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
Centra Grand Beach
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11990000 تومان

موقعیت مکانی
DLX OCIEN
توضیحات
Amari
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12080000 تومان

موقعیت مکانی
SUPOCEAN
توضیحات

توجه:

نرخ تور بر اساس پایین ترین نرخ هواپیمایی ماهان می باشد و در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد.

خدمات:

ترانسفر - ویزا - گشت شهری - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - بیمه - راهنمای تور

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان - دو قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید.

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 1.800.000 تومان می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و کنسلی ندارد.
  4. در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
  5. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  6. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با تلفن 88520828 تماس حاصل فرمائید.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh