تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
;angkavi-9508261052.jpg

تور کوالالامپور لنکاوی

4 شب کوالا + 3 شب لنکاوی

اعتبار تا پایان بهمن ماه

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CLUB DOLPHIN

درجه هتل B.B

BELLA VISTA

درجه هتل B.B

2640000 تومان

3040000 تومان

2400000 تومان

2160000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB DOLPHIN

درجه هتل B.B

SENTRAL SEAVIEW

درجه هتل B.B

2700000 تومان

3160000 تومان

2440000 تومان

2180000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SENTRAL

درجه هتل B.B

SENTRAL SEAVIEW

درجه هتل B.B

2760000 تومان

3280000 تومان

2500000 تومان

2210000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSIT

درجه هتل B.B

FLAMINGO

درجه هتل B.B

2840000 تومان

3460000 تومان

2600000 تومان

2230000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

OAKWOOD

درجه هتل B.B

SENTRAL SEAVIEW

درجه هتل B.B

2900000 تومان

3540000 تومان

2600000 تومان

2250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTANG

درجه هتل B.B

RAINBOW

درجه هتل B.B

2980000 تومان

3700000 تومان

2700000 تومان

2280000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL

درجه هتل B.B

CENTURY BEACH RESORT

درجه هتل B.B

3100000 تومان

3980000 تومان

2840000 تومان

2330000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORUS

درجه هتل B.B

CENTURY RESORT

درجه هتل B.B

3140000 تومان

4100000 تومان

2900000 تومان

2350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE ZONE

درجه هتل B.B

BERJAYA

درجه هتل B.B

3240000 تومان

4180000 تومان

3020000 تومان

2400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTANG

درجه هتل B.B

HOLIDAY VILLA

درجه هتل B.B

3340000 تومان

4380000 تومان

3060000 تومان

2410000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

BERJAYA RESORT

درجه هتل B.B

3500000 تومان

4660000 تومان

3220000 تومان

2490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

MERITUS PELANGI

درجه هتل B.B

3820000 تومان

5380000 تومان

3540000 تومان

2590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MICASA

درجه هتل B.B

MERITUS PELANGI

درجه هتل B.B

3920000 تومان

5460000 تومان

3600000 تومان

2680000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MICASA

درجه هتل B.B

WESTIN

درجه هتل B.B

4060000 تومان

5800000 تومان

3740000 تومان

2720000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MICASA

درجه هتل B.B

THE DANNA

درجه هتل B.B

4360000 تومان

6460000 تومان

4040000 تومان

2780000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRILA

درجه هتل B.B

THE DANNA

درجه هتل B.B

4820000 تومان

7380000 تومان

4460000 تومان

2960000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
CLUB DOLPHIN
درجه هتلدرجه هتل
BELLA VISTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB DOLPHIN
درجه هتلدرجه هتل
SENTRAL SEAVIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
SENTRAL SEAVIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSIT
درجه هتلدرجه هتل
FLAMINGO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OAKWOOD
درجه هتلدرجه هتل
SENTRAL SEAVIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
RAINBOW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
CENTURY BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORUS
درجه هتلدرجه هتل
CENTURY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE ZONE
درجه هتلدرجه هتل
BERJAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
HOLIDAY VILLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
BERJAYA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
MERITUS PELANGI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MICASA
درجه هتلدرجه هتل
MERITUS PELANGI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MICASA
درجه هتلدرجه هتل
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MICASA
درجه هتلدرجه هتل
THE DANNA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
THE DANNA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

تاریخ های 9 و 18 و 19 و 20 اکتبر مبلغ 50.000 تومان به نرخ های فوق افزوده میگردد.

تاریخ 15 اکتبر مبلغ 150.000 تومان به نرخ های فوق افزوده میگردد.

تاریخ های 8 و 11 و 12 و 13 و 22 اکتبر مبلغ 250.000 تومان به نرخ های فوق افزوده میگردد.

خدمات:

4 شبی اقامت در هتل کوالالامپور و 3 شب اقامت در هتل لنکاوی با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - یک گشت شهری با نهار در کوالالامپور - یک گشت نیمروزی همراه نهار در لنکاوی - یک گشت ویژه اضافی در لنکاوی - راهنمای فارسی زبان در کوالالامپور و لنگکاوی - پر.از داخلی کوالا لنکاوی کوالا - سیم کارت

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده آژانس ثبت نام کننده یا مسافر می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد هزینه تور در هنگام ثبت نام اجباری است.
  3. هزینه بیمه مسافرین بالای 60 سال به صورت جداگانه دریافت خواهد شد.
  4. پرواز به صورت چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد خواهد بود.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید