تلفن : 02188520828
;angkavi-9508261052.jpg

تور کوالالامپورلنگکاوی نوروز99

4 شب کوالا + 3 شب لنکاوی

ویژه نوروز 99

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PACIFIC EXPERES CHINATOWN + BELLA VISTA

درجه هتل B.B

12550000 تومان

14290000 تومان

12550000 تومان

11690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC EXPERES CENTRAL / MY HOTEL / ARENA + ADAYA CENANG

درجه هتل B.B

12650000 تومان

14140000 تومان

12650000 تومان

11690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLAMINGO / MAY TOWER + ADYA CENANG / FAVE

درجه هتل B.B

12750000 تومان

14350000 تومان

12750000 تومان

11750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN EXPRESS+ASEANIA

درجه هتل B.B

13150000 تومان

15150000 تومان

13150000 تومان

11950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

OAKWOOD+ASEANIA

درجه هتل B.B

13150000 تومان

15150000 تومان

13150000 تومان

11950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINGTANG/ROYAL+ASEANIA

درجه هتل B.B

13350000 تومان

15550000 تومان

13350000 تومان

12050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORD/DORSET/IMPIANA+ADYA KUAH

درجه هتل B.B

13690000 تومان

16090000 تومان

13690000 تومان

12150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS+FEDERAL VILLA

درجه هتل B.B

13840000 تومان

15090000 تومان

0 تومان

12190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS + HOLIDAY VILLA

درجه هتل B.B

14250000 تومان

17350000 تومان

14250000 تومان

12350000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VERDANTHILL+DASH RESORT

درجه هتل B.B

14450000 تومان

17750000 تومان

0 تومان

12450000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA+ALUFT

درجه هتل B.B

14590000 تومان

17990000 تومان

0 تومان

12490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORD/CORUS/IMPIANA + HOLIDAY VILLA

درجه هتل B.B

14650000 تومان

18150000 تومان

14650000 تومان

12550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA+BERJAYA RESORT

درجه هتل B.B

14990000 تومان

18950000 تومان

0 تومان

12690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJAYA TIMES+ BERJAYA RESORT

درجه هتل B.B

15150000 تومان

18890000 تومان

0 تومان

12690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN +MERITUS PELANGI

درجه هتل B.B

15750000 تومان

20390000 تومان

15750000 تومان

12990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINANTAL/SHERATON+MERITUS PLANGI

درجه هتل B.B

16390000 تومان

21650000 تومان

16390000 تومان

13250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANDMILLENNIUM + THE WESTIN

درجه هتل B.B

17250000 تومان

23290000 تومان

17250000 تومان

3550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE WESTIN + THE WESTIN

درجه هتل B.B

17450000 تومان

23750000 تومان

17450000 تومان

13650000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PACIFIC EXPERES CHINATOWN + BELLA VISTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC EXPERES CENTRAL / MY HOTEL / ARENA + ADAYA CENANG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLAMINGO / MAY TOWER + ADYA CENANG / FAVE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN EXPRESS+ASEANIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OAKWOOD+ASEANIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINGTANG/ROYAL+ASEANIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORD/DORSET/IMPIANA+ADYA KUAH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS+FEDERAL VILLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS + HOLIDAY VILLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VERDANTHILL+DASH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA+ALUFT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORD/CORUS/IMPIANA + HOLIDAY VILLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA+BERJAYA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA TIMES+ BERJAYA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN +MERITUS PELANGI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINANTAL/SHERATON+MERITUS PLANGI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANDMILLENNIUM + THE WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN + THE WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

خدمات تور شامل :پرواز ماهان ،اقامت هتل با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهي، سیم کارت، گشت شهری درکوآلاولنگکاوی وراهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر 2 سال 1/390/000 تومان می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
  3. بيمه مسافرين بالاي 60 سال اجباري و مبلغ آن به عهده ي مسافر مي باشد.
  4. پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد،لذا پس از در خواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
  5. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh