تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 29 شهریور

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

SANTUR HOTEL

درجه هتل B.B

2860000 تومان

3490000 تومان

2230000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLORA SUITE

درجه هتل ALL

3115000 تومان

3870000 تومان

2360000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

3030000 تومان

3750000 تومان

2315000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AYMA BEACH RESORT

درجه هتل B.B

3030000 تومان

3750000 تومان

2315000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA SANTA MARIA

درجه هتل ALL

3450000 تومان

4380000 تومان

2530000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARORA

درجه هتل ALL

3870000 تومان

5000000 تومان

2740000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE

درجه هتل ALL

3960000 تومان

5130000 تومان

2780000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PANORAMA HILL

درجه هتل ALL

3870000 تومان

5000000 تومان

2740000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALKOLAR ADAKULE

درجه هتل ALL

5130000 تومان

7950000 تومان

3370000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLEU

درجه هتل U.ALL

5550000 تومان

7530000 تومان

3580000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

5380000 تومان

7270000 تومان

3490000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

5300000 تومان

7150000 تومان

3490000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FANTASIA HOTEL DE LUXE

درجه هتل ALL

5640000 تومان

7650000 تومان

3620000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT

درجه هتل ALL

5720000 تومان

7780000 تومان

3660000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN

درجه هتل ALL

5720000 تومان

7780000 تومان

3660000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PIN BAY HOLIDAY RESORT

درجه هتل ALL

6140000 تومان

8860000 تومان

3870000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM WINGS EPHESUS

درجه هتل U.ALL

6480000 تومان

8910000 تومان

4036000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

8070000 تومان

11300000 تومان

4840000 تومان

1600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
SANTUR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLORA SUITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AYMA BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA SANTA MARIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARORA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALKOLAR ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLEU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FANTASIA HOTEL DE LUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PIN BAY HOLIDAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM WINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4036000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز هواپیمایی ایران ایر (ازمیر) - 6 شب اقامت در هتل با خدمات مندرج در جدول فوق - ترانسفر رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت در ازمیر - یک گشت در کوش آداسی

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 250.000 تومان می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.
  4. هتل ها گارانتی و پرواز چارتر و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh