geo-9508251336-3.jpg

تور تفلیس

3 شب و 4 روز

اعتبار از 10 خرداد تا 9 تیر

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PARIS

درجه هتل B.B

1100000 تومان

1200000 تومان

900000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EUR ASIA

درجه هتل B.B

1200000 تومان

1450000 تومان

965000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

L PLAZA

درجه هتل B.B

1325000 تومان

1565000 تومان

1020000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROGALUX

درجه هتل B.B

1355000 تومان

1755000 تومان

1020000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BEAUMOND GARDEN

درجه هتل B.B

1355000 تومان

1755000 تومان

1020000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COLOMBI

درجه هتل B.B

1390000 تومان

1815000 تومان

1100000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GOLDEN PLACE

درجه هتل B.B

1390000 تومان

1815000 تومان

1100000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VILTON

درجه هتل B.B

1390000 تومان

1815000 تومان

1100000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IVERIA INN

درجه هتل B.B

1450000 تومان

1850000 تومان

1100000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BETLEM

درجه هتل B.B

1450000 تومان

1850000 تومان

1100000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VEDZISI

درجه هتل B.B

1550000 تومان

1890000 تومان

1100000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAKO METEKHI

درجه هتل B.B

1590000 تومان

1950000 تومان

1175000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORION TBILISI

درجه هتل B.B

1590000 تومان

1950000 تومان

1175000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AUSTORIA TBILISI

درجه هتل B.B

1690000 تومان

2450000 تومان

1260000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MUSEIM

درجه هتل B.B

1690000 تومان

2450000 تومان

1260000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PREFERENCE

درجه هتل B.B

1565000 تومان

2190000 تومان

1260000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASSA DORI

درجه هتل B.B

2190000 تومان

3165000 تومان

1985000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BILTMORE

درجه هتل B.B

2490000 تومان

3900000 تومان

1985000 تومان

890000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EUR ASIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
L PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1565000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROGALUX
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1755000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEAUMOND GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1755000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COLOMBI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1815000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN PLACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1815000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1815000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IVERIA INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BETLEM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VEDZISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAKO METEKHI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORION TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AUSTORIA TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MUSEIM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PREFERENCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASSA DORI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3165000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1985000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BILTMORE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1985000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

این پکیج با پرواز قشم ایر و زاگرس ارائه میگردد.

پکیج در تاریخ 14 خرداد شامل 100.000 تومان افزایش نرخ و در تاریخ 12 خرداد شامل 400.000 تومان افزایش نرخ و در تاریخ 10 خرداد شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز هواپیمایی زاگرس و قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  3. نرخ inf مبلغ 150.000 تومان می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد.
  5. اعتبار پاسپورت از زمان خروج از کشور حداقل 6 ماه می باشد.
  6. در صورت کانفرم نبودن هتل درخواستی ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور کنیا

از ,9990000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 20 بهمن

Emirates Airlines

تور تفلیس باتومی

از ,1950000تومان

, 4 شب تفلیس + 3 شب باتومی

اعتبار تا پایان شهریور

Qeshm Airlines

تور وین مونیخ پاریس نوروز 97

از ,14590000تومان

,9 شب و 10 روز

حرکت : 28 اسفند

Austrian Airlines

تور باکو

از ,1450000تومان

,3 شب و 4 روز

حرکت : 1 و 8 و 15 خرداد

Ata air