تلفن : 02188520828
article list

آفریقا

5 حیوان معروف آفریقا، Big Five

5 حیوان معروف آفریقا، Big Five


Big Five به 5 جانور معروف و اصلی قاره آفریقا گفته می شود که شکار آن ها کار آسانی نمی باشد. بیگ فایو شامل شیر، پلنگ، کرگدن، فیل و بوفالو آفریقایی می باشند. این پنچ گونه از این حیوانات بزرگ به دلیل شکار بی رویه، امروزه در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند، و برای شکار آن ها قوانین سختی را وضع کرده اند.

نرخ تورهای مسافرتی: