تلفن : 02188520828
article list

روسیه

تپه مامای، مکانی مقدس و دیدنی در روسیه

تپه مامای، مکانی مقدس و دیدنی در روسیه


مجسمه بزرگ پیکر "مام وطن، فرا می خواند"، بر روی تپه مامای، در شهر ولگاگراد (استالینگراد سابق) قرار گرفته است. این مجسمه در مرکز مجموعه بزرگ موزه یادواره "نبرد استالین گراد"، برای گرامی داشت میلیون ها سرباز کشته شده در جنگ جهانی دوم، ساخته شده است .

نرخ تورهای مسافرتی: