تلفن : 02188520828
article list

هند

دهلی

دهلی


دلهی که در فارسی به اشتباه دهلی خوانده می‌شود دومین کلانشهر بزرگ هند است و دهلی نو، پایتخت هند، نیز بخشی از این کلانشهر است.

نرخ تورهای مسافرتی: