تور آنتالیا بهار

6 شب و 7 روز

حرکت : 2 تیر

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

HIMEROS

درجه هتل ALL

1780000 تومان

1970000 تومان

2240000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

2110000 تومان

2450000 تومان

1760000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA WORLD BELEK

درجه هتل ALL

2360000 تومان

2840000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VIKING STAR HOTEL

درجه هتل ALL

2480000 تومان

3010000 تومان

1940000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

2820000 تومان

3680000 تومان

2120000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRESTIGE ELITE

درجه هتل U.ALL

2820000 تومان

3540000 تومان

2120000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل U.ALL

2840000 تومان

3560000 تومان

2130000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA ANTALYA

درجه هتل U.ALL

2840000 تومان

3560000 تومان

2130000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DAIMA BIZ HOTEL

درجه هتل U.ALL

2910000 تومان

3680000 تومان

2160000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA FAMILY CLUB

درجه هتل U.ALL

2940000 تومان

3700000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATERWORLD

درجه هتل U.ALL

3050000 تومان

3880000 تومان

2230000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT LARA

درجه هتل U.ALL

3050000 تومان

3880000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY KUNDU

درجه هتل U.ALL

3190000 تومان

4090000 تومان

2300000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD DREAMS

درجه هتل U.ALL

3210000 تومان

4120000 تومان

2310000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

3310000 تومان

4250000 تومان

2360000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD BREEZES

درجه هتل U.ALL

3630000 تومان

4740000 تومان

2520000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

3720000 تومان

4880000 تومان

2570000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOTEL BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

3720000 تومان

4880000 تومان

2570000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN DIVA

درجه هتل U.ALL

3720000 تومان

4880000 تومان

2570000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

3750000 تومان

6080000 تومان

2580000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل U.ALL

4210000 تومان

5620000 تومان

2810000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TOPKAPI - KREMLIN

درجه هتل U.ALL

4300000 تومان

5760000 تومان

2860000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

4350000 تومان

5820000 تومان

2880000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VOYAGE BELEK

درجه هتل ALL

4370000 تومان

5850000 تومان

2890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

4510000 تومان

6060000 تومان

2960000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

4510000 تومان

6060000 تومان

2960000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN PALACE

درجه هتل U.ALL

4620000 تومان

6240000 تومان

3020000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل ALL

4670000 تومان

6310000 تومان

3040000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE RESORT

درجه هتل U.ALL

4900000 تومان

6660000 تومان

3160000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NEW HOTEL IN LARA

درجه هتل U.ALL

4900000 تومان

6660000 تومان

3160000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELA QUALITY RESORT

درجه هتل U.ALL

4970000 تومان

6750000 تومان

3190000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6800000 تومان

3200000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BARUT LARA

درجه هتل U.ALL

5920000 تومان

8180000 تومان

3660000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL ADAM & EVA

درجه هتل U.ALL

6030000 تومان

8340000 تومان

3720000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل ALL

6260000 تومان

8690000 تومان

3840000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAXX ROYAL BELEK

درجه هتل ALL

9040000 تومان

15130000 تومان

5220000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
HIMEROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA WORLD BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VIKING STAR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA ANTALYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DAIMA BIZ HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATERWORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TOPKAPI - KREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VOYAGE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NEW HOTEL IN LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ADAM & EVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل - راهنمای تور - ترانسفر فرودگاهی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و مسئولیت ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر است.
  2. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد است.
  3. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  4. نرخ INF مبلغ 150.000 تومان می باشد.
  5. داشتن حداقل 6 ماه اعتبار برای پاسپورت الزامی است.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور پاتایا

از ,2190000تومان

,7 شب و 8 روز

اعتبار تا 20 اسفند

Mahan Air

تور کنیا

از ,9990000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 20 بهمن

Emirates Airlines

تور تفلیس

از ,1100000تومان

,3 شب و 4 روز

اعتبار از 10 خرداد تا 9 تیر

Qeshm Airlines

تور کوش آداسی بهار همسفر

از ,1690000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 19 خرداد

Qeshm Airlines