تلفن : 02188520828
bodrum-950825125825.jpg

تور بدروم

6 شب و 7 روز

حرکت : 5 مرداد

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

TENDA

درجه هتل ALL

4990000 تومان

6190000 تومان

3590000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ONURA HOLIDAY VALLAGE

درجه هتل ALL

5490000 تومان

6690000 تومان

3990000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

YELKEN MANDALINCI

درجه هتل ALL

6090000 تومان

7690000 تومان

4390000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PETUNYA

درجه هتل ALL

6590000 تومان

10490000 تومان

4890000 تومان

2790000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MANDARIN RESORT

درجه هتل ALL

6890000 تومان

8990000 تومان

4990000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH

درجه هتل ALL

7890000 تومان

10290000 تومان

5290000 تومان

2790000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH

درجه هتل ALL

8190000 تومان

10890000 تومان

5490000 تومان

2790000 تومان

MAIN هتل های 4 ستاره تاپ

DIAMOND OF BODRUM

درجه هتل U.ALL

7890000 تومان

10390000 تومان

5390000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE DREAMS

درجه هتل U.ALL

8590000 تومان

11590000 تومان

5690000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

8690000 تومان

11690000 تومان

5790000 تومان

2790000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

12290000 تومان

5990000 تومان

2790000 تومان

MAIN هتل های 4 ستاره تاپ

SUN DANCE

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

12190000 تومان

5990000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISIS

درجه هتل U.ALL

9190000 تومان

12390000 تومان

5990000 تومان

2790000 تومان

CLUB GARDEN هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA TMT

درجه هتل ALL

9190000 تومان

12390000 تومان

5990000 تومان

2790000 تومان

ANEX هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA TMT

درجه هتل ALL

9290000 تومان

12590000 تومان

6090000 تومان

2790000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA TMT

درجه هتل ALL

9790000 تومان

13290000 تومان

6290000 تومان

2790000 تومان

SUPERIUR هتل های 4 ستاره تاپ

KADIKALE

درجه هتل ALL

9290000 تومان

12590000 تومان

6090000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL ASARLIK

درجه هتل U.ALL

9390000 تومان

12590000 تومان

6090000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THOR

درجه هتل U.ALL

9490000 تومان

12890000 تومان

0 تومان

2790000 تومان

SUPERIUR هتل های 4 ستاره تاپ

THOR

درجه هتل U.ALL

9790000 تومان

13290000 تومان

0 تومان

2790000 تومان

DLX JACCUZI هتل های 4 ستاره تاپ

THOR

درجه هتل U.ALL

10090000 تومان

13690000 تومان

0 تومان

2790000 تومان

DLX JACCUZI SWIMUP هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK BODRUM

درجه هتل U.ALL

9690000 تومان

13890000 تومان

6290000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SAMARA

درجه هتل ALL

10090000 تومان

13690000 تومان

6490000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DUJA BODRUM

درجه هتل U.ALL

10090000 تومان

13690000 تومان

6490000 تومان

2790000 تومان

VILLAGE LAND هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA

درجه هتل U.ALL

10090000 تومان

13690000 تومان

6590000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON

درجه هتل U.ALL

12990000 تومان

18390000 تومان

7990000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABLANCHE ISLAND

درجه هتل U.ALL

13190000 تومان

18390000 تومان

7990000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VOGUE

درجه هتل U.ALL

13690000 تومان

19190000 تومان

8290000 تومان

2790000 تومان

GARDEN VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

VOGUE

درجه هتل U.ALL

14790000 تومان

20790000 تومان

8790000 تومان

2790000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
TENDA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ONURA HOLIDAY VALLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
YELKEN MANDALINCI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PETUNYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
MANDARIN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
GREEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN
توضیحات
DIAMOND OF BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BLUE DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
YASMIN BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
YASMIN BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN
توضیحات
SUN DANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ISIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB GARDEN
توضیحات
LABRANDA TMT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
ANEX
توضیحات
LABRANDA TMT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
LABRANDA TMT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIUR
توضیحات
KADIKALE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIUR
توضیحات
THOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
DLX JACCUZI
توضیحات
THOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
DLX JACCUZI SWIMUP
توضیحات
GRAND PARK BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SAMARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUJA BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
VILLAGE LAND
توضیحات
BAIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABLANCHE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VOGUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN VIEW
توضیحات
VOGUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به ازمیر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

برنامه پروازی:

تاریخ رفت : 5 مرداد - ساعت 23:50 - شماره پرواز : 759

تاریخ برگشت : 13 مرداد - ساغت 03:20 - شماره پرواز : 758

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
  2. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  3. نرخ کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh