تلفن : 02188520828
bodrum-950825125825.jpg

تور بدروم

6 شب و 7 روز

حرکت : 29 اردیبهشت

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

YELKEN MANDALINCI

درجه هتل ALL

2190000 تومان

2590000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH RESORT

درجه هتل ALL

2490000 تومان

3090000 تومان

1690000 تومان

1190000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK BODRUM

درجه هتل U.ALL

2690000 تومان

3390000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNDANCE RESORT

درجه هتل U.ALL

2790000 تومان

3890000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA BRANDA TMT BODRUM

درجه هتل U.ALL

2890000 تومان

3790000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELTA MARRIOT BODRUM

درجه هتل ALL

2890000 تومان

3590000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISIS

درجه هتل U.ALL

2890000 تومان

3590000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM

درجه هتل U.ALL

3090000 تومان

3890000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL ASARLIK

درجه هتل U.ALL

3090000 تومان

3890000 تومان

1990000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THOR LUXURY

درجه هتل U.ALL

3190000 تومان

3990000 تومان

0 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SAMARA HOTEL

درجه هتل ALL

3290000 تومان

4590000 تومان

1990000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA BLANCHE RESORT

درجه هتل U.ALL

3290000 تومان

4090000 تومان

1990000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WOW BODRUM

درجه هتل U.ALL

3490000 تومان

4490000 تومان

2490000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA BODRUM

درجه هتل U.ALL

3590000 تومان

4590000 تومان

2090000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA BLANCHE ISLAND

درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

4990000 تومان

2490000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KEFALUKA

درجه هتل U.ALL

3990000 تومان

5290000 تومان

2190000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON BODRUM

درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

5690000 تومان

2690000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BODRUM

درجه هتل U.ALL

5090000 تومان

7190000 تومان

2990000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BODRUM

درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

7190000 تومان

2990000 تومان

1190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
YELKEN MANDALINCI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
GRAND PARK BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNDANCE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA BRANDA TMT BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELTA MARRIOT BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ISIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
YASMIN BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THOR LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SAMARA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA BLANCHE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WOW BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA BLANCHE ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KEFALUKA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با ایرباس 330 ایران ایر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنما - یک گشت شهری

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  4. نرخ کودک با تخت براساس 1 کودک محاسبه شده است در صورت وجود 2 کودک در اتاق ، نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود.
  5. نرخ کودک زیر دوسال 190.000 تومان می باشد.
  6. در صورت درخواست صندلی هما کلاس 300.000 تومان به نرخ های فوق افزوده می شود.
  7. کودک 6 تا 11 سال با تخت و 2 تا 6 سال بدون تخت محاسبه می گردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید