تلفن : 02188520828
dxb-9508251307-95.jpg

تور دبی

5 شب و 6 روز

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

IBIS DEIRA CITY CENTRE

درجه هتل B.B

3310000 تومان

4200000 تومان

0 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS AL RIGGA

درجه هتل B.B

3310000 تومان

4200000 تومان

0 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

SUN & SANDS SEA VIEW

درجه هتل H.B

3430000 تومان

4490000 تومان

2780000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

ZAIN INTERNATIONAL HOTEL

درجه هتل H.B

3440000 تومان

4460000 تومان

3290000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

ROVE CITY CENTRE

درجه هتل B.B

3660000 تومان

4570000 تومان

0 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

DORUS HOTEL

درجه هتل H.B

3290000 تومان

4170000 تومان

3180000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

TELAL HOTEL APARTMENTS

درجه هتل B.B

3310000 تومان

4210000 تومان

3210000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

CORAL DEIRA

درجه هتل B.B

3490000 تومان

4570000 تومان

3070000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

CASSELLS AL BARSHA

درجه هتل B.B

3510000 تومان

4600000 تومان

3390000 تومان

2300000 تومان

AL BARSHA هتل های 4 ستاره تاپ

MERCURE HOTEL SUITES

درجه هتل B.B

3620000 تومان

4820000 تومان

2700000 تومان

2300000 تومان

BARSHA HEIGHTS هتل های 4 ستاره تاپ

GLORIA

درجه هتل B.B

3640000 تومان

4860000 تومان

3530000 تومان

2300000 تومان

BARSHA HEIGHTS هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL CITY CENTRE

درجه هتل B.B

3840000 تومان

5270000 تومان

2890000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CONTINENTAL

درجه هتل B.B

3890000 تومان

5350000 تومان

3670000 تومان

2300000 تومان

DEIRA هتل های 4 ستاره تاپ

GAYA GRAND

درجه هتل B.B

3700000 تومان

4990000 تومان

3820000 تومان

2300000 تومان

SPORT CITY هتل های 4 ستاره تاپ

CORAL AL BARSHA

درجه هتل B.B

4030000 تومان

5640000 تومان

3590000 تومان

2300000 تومان

AL BARSHA هتل های 4 ستاره تاپ

THE WESTIN DUBAI

درجه هتل B.B

4580000 تومان

6740000 تومان

3550000 تومان

2300000 تومان

AL HABTOOR CITY هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRI LA DUBAI

درجه هتل B.B

4670000 تومان

6920000 تومان

2700000 تومان

2300000 تومان

SHEYKH ZAYED هتل های 4 ستاره تاپ

DUKES DUBAI

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6970000 تومان

4760000 تومان

2300000 تومان

PALM JUMEIRAH هتل های 4 ستاره تاپ

W DUBAI

درجه هتل B.B

5260000 تومان

8100000 تومان

0 تومان

2300000 تومان

AL HABTOOR CITY هتل های 4 ستاره تاپ

DOUBLE THREE BY HILTON

درجه هتل U.ALL

6230000 تومان

10040000 تومان

0 تومان

2300000 تومان

MARJAN ISLAND هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM

درجه هتل B.B

6640000 تومان

10870000 تومان

2700000 تومان

2300000 تومان

JUMEIRAH هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS BAB AL BAHR

درجه هتل U.ALL

7940000 تومان

13450000 تومان

2700000 تومان

2300000 تومان

RAS AL KHAIMAH هتل های 4 ستاره تاپ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
ROVE CITY CENTRE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
TELAL HOTEL APARTMENTS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
AL BARSHA
توضیحات
MERCURE HOTEL SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
BARSHA HEIGHTS
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
BARSHA HEIGHTS
توضیحات
NOVOTEL CITY CENTRE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
DEIRA
توضیحات
GAYA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
SPORT CITY
توضیحات
CORAL AL BARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
AL BARSHA
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
AL HABTOOR CITY
توضیحات
SHANGRI LA DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
SHEYKH ZAYED
توضیحات
DUKES DUBAI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
PALM JUMEIRAH
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
AL HABTOOR CITY
توضیحات
DOUBLE THREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
MARJAN ISLAND
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
JUMEIRAH
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
RAS AL KHAIMAH
توضیحات

توجه:

به دلیل نوسان قیمت درهم قیمت نهایی پکیج را با کانتر فروش چک نمایید.

برنامه پروازی:

شروع پروازها از 28 اسفند تا 3 فروردین

ساعت پروازی صبح به ظهر

خدمات:

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - ویزا - بیمه مسافرتی سامان - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  2. افرادی که دارای ویزا می‌باشند مبلغ 300.000 تومان از قیمت تور کسر می‌گردد.
  3. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  4. چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد، مابه التفاوت آن به عهده مسافر می‌باشد
  5. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه‌التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)
  6. نرخ کودک زیر دو سال 890.000 تومان می‌باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور اروپا نوروز 99

از ,1190 یورو,11990000تومان

,از 4 شب تا 23 شب

نوروز 99

AMR

تور روسیه

از ,9445000تومان

,3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ

حرکت : 24 خرداد

Nordwind Airlines

تور روسیه

از ,7590000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 18 شهریور

Iran Air

تور روسیه

از ,7990000 دلار

, 7 شب و 8 روز

حرکت : 25 شهریور

Iran Air