تلفن : 02188520828
article list

مسجدی در استانبول برای گربه ها

تاریخ خبر :1397/07/08
xxx.jpg
امام جماعت مسجدی در استانبول با راه دادن گربه های خیابانی به داخل مسجد از آنها در مقابل سرمای زمستان محافظت می کند ، برخی از افرادی که برای نماز به این مسجد می آیند، بخشی از وقت خود را در مسجد با گربه ها سر می کنند و با آنها بازی می کنند.
به نقل از سایت شبکه سی ان ان ترک، کاربران شبکه های اجتماعی در ترکیه در روزهای گذشته تصاویر" مصطفا اِفِه" امام جماعت مسجد " عزیز محمد هدایی" استانبول را به عنوان امام جماعتی حیوان دوست منتشر کرده و اقدام او در باز کردن در مسجد به روی حیوانات خیابانی را مورد بحث و بررسی گذاشته اند.

اخبار گردشگری آژانس همسفر

این امام جماعت برای نخستین بار تصاویری از حضور گربه های خیابانی در مسجد تحت امامت خود را در صفحه فیسبوک خود به اشتراک گذاشت و اعلام کرد در سال گذشته با باز کردن درهای مسجد به روی گربه ها ازآنها در برابر سرمای زمستان محافظت کردیم.

اخبار گردشگری آژانس همسفر

اخبار گردشگری آژانس همسفر

اخبار گردشگری آژانس همسفر

" مصطفا اِفِه" این رفتار خود را برگرفته ازسفارش های اسلامی برای رئوفت و مهربانی با حیوانات می داند و معتقد است که گربه حیوانی تمیز است که در اسلام درباره نجاست آن دستوری وجود ندارد.

اخبار گردشگری آژانس همسفر

اخبار گردشگری آژانس همسفر

اخبار گردشگری آژانس همسفر

اخبار گردشگری آژانس همسفر

اخبار گردشگری آژانس همسفر

1397/07/08